Testen omroepinstallatie

26 juni 2024

Op 3, 4 en 5 juli testen we de omroepinstallatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Tussen 7.00 en 17.00 uur kan dit in de omgeving te horen zijn. 
Testen omroepsysteem
Testen omroepsysteem

Op 3, 4 en 5 juli voeren we STI (Speech Transmission Index) metingen uit. Hiervoor gebruiken we een meetinstrument waarmee de kwaliteit tussen een spreker en een ontvanger bepaald wordt. Er staan in totaal 112 luidsprekers op het sluisplateau van de Nieuwe Sluis. Langs de sluiskolk, op de bruggen en ook op de invaartseinen.

Meten van de geluidskwaliteit

Gedurende drie dagen op 3, 4 en 5 juli zal er tussen 07.00 en 17.00 vrijwel continu een monotoon geluid hoorbaar zijn van circa 24 tot 30 decibel. De geluidskwaliteit wordt dan op verschillende locaties op, in en rondom de sluiskolk gemeten.  

 

Reikwijdte van het geluid  

We voeren de metingen uit in delen. We starten met metingen vanaf het buitenhoofd, het wegverkeer wordt dan via de zuidbrug geleid. Wanneer de metingen zich verplaatsen richting het binnenhoofd zal het verkeer via de noordbrug worden geleid. Passerende fietsers en voetgangers van het sluizencomplex zullen het geluid goed kunnen horen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het geluid tot in de binnenstad van Terneuzen hoorbaar zijn. Voor passanten is het geluid niet schadelijk. Medewerkers die de metingen uitvoeren of zich binnen zes meter van de omroepinstallaties bevinden, dragen gehoorbescherming.  

 

Slecht weer scenario 

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de testen niet uitgevoerd worden. Het is dan mogelijk dat testen verplaatst worden naar 9 en 10 juli 2024.