Provincie Zeeland

Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. De provincie benut daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiest het bestuur bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt.

www.zeeland.nl