Planning

Eind 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. Aannemerscombinatie Sassevaart is druk bezig met het verfijnen van het ontwerp en het maken van de bijbehorende planning. Hieronder op hoofdlijnen de planning van de voorbereidingen, de aanleg van het doorvaartkanaal, de bouw van de Nieuwe Sluis en de oplevering.