Opnieuw wegversmallingen door proefsleuven

29 maart 2018

Van 5 tot 11 april 2018 zijn opnieuw tijdelijke wegversmallingen voorzien op de Buitenhaven tussen de Oostsluis en de Middensluis. We graven momenteel proefsleuven om kabels en leidingen te lokaliseren op het sluizencomplex. De sleuven zijn herkenbaar aan de oranje netten. Een aantal moeten we tot aan de rand van de weg graven. Vanwege de veiligheid moet wegverkeer daardoor tijdelijk over één rijstrook.
Wegversmallingen tijdens het graven van proefsleuven

De graafwerkzaamheden op de Buitenhaven tussen de Oostsluis en de Middensluis vinden plaats buiten de spits, tussen 8.30 en 15.00 uur. Als we een proefsleuf langs de weg graven, wordt een wegversmalling ingesteld. Verkeersregelaars zorgen voor een vlotte en veilige verkeersdoorstroming. Voor het wegverkeer is altijd één rijstrook beschikbaar, die afwisselend door de verschillende rijrichtingen gebruikt kan worden. Dit wordt met borden duidelijk aangegeven. Zodra de graafwerkzaamheden zijn afgerond, wordt de sleuf afgebakend en de wegversmalling opgeheven. We werken locatie voor locatie. Op die manier is er slechts één versmalling per keer op de hoofdroute. In verband met de veiligheid worden op graaflocaties fietsers en voetgangers tijdelijk omgeleid naar de andere kant van de weg.

Waarom proefsleuven?
Bij het uitvoeren van proefsleuven wordt een smalle lange strook uitgegraven van ongeveer een meter breed en een meter diep. Vervolgens worden de verschillende kabels en leidingen gelokaliseerd en de verschillende types geïnventariseerd. Onbekende kabels en leidingen worden geïdentificeerd en aan een bepaalde netbeheerder toegewezen. Er wordt niet door openbare voet- en fietspaden of rijwegen heen gegraven, maar wel langs de randen, waardoor verkeersmaatregelen nodig zijn. De sleuven blijven maximal een week open. Voor de zichtbaarheid worden oranje netten rond de sleuven en geleidebakens langs de weg geplaatst. De maatregelen zijn voor de veiligheid van de weggebruikers, maar ook voor het uitvoerend personeel.