Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Veiligheid staat bij de aanleg van de Nieuwe Sluis voorop! De enorme sluis bouwen we binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen. De andere sluizen moeten in bedrijf blijven en ook de omgeving moet zo min mogelijk hinder ondervinden. De Nieuwe Sluis wordt van hoge kwaliteit, direct functioneel en met lage onderhoudskosten. Een flinke klus waarvoor kennis en kunde nodig is.

Impressie Nieuwe Sluis Terneuzen

Voortvarend en doordacht

Aannemerscombinatie Sassevaart heeft als motto voortvarend en doordacht. De Nieuwe Sluis is doordacht ontworpen. De wanden van de sluis zitten diep in de bodem en zijn grotendeels gegraven. Door het tijdelijke doorvaartkanaal, genaamd Kapitein Rooiboskanaal, bleef de Middensluis langer in gebruik. Daarnaast realiseren we de Nieuwe Sluis voortvarend. Elke dag zie je veranderingen op het sluizencomplex. We gebruiken bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, geen grondwater onttrekken uit de omgeving en weinig werkruimte innemen. Het eerste schip kan in 2023 door de Nieuwe Sluis varen.

 

Veiligheid en zo min mogelijk hinder zijn belangrijk bij de aanleg van de Nieuwe Sluis

Natte en droge bouwmethode

De aannemer gebruikt zoveel mogelijk een natte bouwmethode. Op die manier wordt geen grondwater onttrokken uit de omgeving. Hierdoor verwachten we geen verzakkingen in de omgeving. Alleen de sluishoofden worden in een droge bouwkuip gebouwd. Voor het maken van deze droge bouwkuipen, plaatsten we eerst rondom damwanden. Daarna hoogden we de ruimte op met zand en vervolgens brachten we diepwanden aan tot diep in de ondergrond. Vervolgens is de bouwkuip ontgraven en pompten we de kuip droog. In deze droge bouwkuipen werkten de sluiswerkers veilig onder het grondwaterpeil. Inmiddels staan na afronding van de betonwerken zowel het binnen- als buitenhoofd onder water.

 

Diepwanden

De sluis heeft diepe, waterdichte sluiswanden tot ver onder de Boomse klei. Deze sluiswanden zijn zogenaamde diepwanden. Een diepwand is een gewapend betonnen wand. De diepwanden zijn de muren van de sluiskolk die in de grond zitten. Diepwanden worden niet geheid of ingetrild, maar uitgegraven. Dit voorkomt overlast en schade door trillingen en geluid. Inmiddels hebben we alle benodigde diepwanden aangelegd. Daarnaast blijft het noodzakelijk om een deel van de wanden te heien.

Kapitein Rooiboskanaal

Kapitein Rooiboskanaal

De Middensluis bleef beschikbaar tot 1 oktober 2021. Dit was mogelijk door de aanleg van het tijdelijk doorvaartkanaal. Het kanaal lag op de plek waar ooit het districtskantoor van Rijkswaterstaat stond. Schepen met een lengte van 105 meter, breedte van 9,65 meter en een diepgang van drie meter konden gebruikmaken van het Kapitein Rooiboskanaal en de Middensluis. Inmiddels is de sloop van de Middensluis in volle gang en het kleine kanaal buiten gebruik. Scheepvaartverkeer kan alleen nog gebruikmaken van de Oost- en Westsluis.

In totaal is voor de aanleg van de Nieuwe Sluis inclusief kades en afwerking nodig:
330.000 kuub beton,
32.000 ton betonstaal,
60.000 ton staal voor de buispalen, damwanden, deuren en bruggen.
Ook wordt 9,5 miljoen kuub grond gebaggerd.

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis moet rekening gehouden worden met de vier hoofdfuncties van het sluizencomplex:
keren van hoog water,
water afvoeren (spuien),
laten passeren van scheepvaart en
laten passeren van wegverkeer.

Bouwfasering Nieuwe Sluis Terneuzen
Een indrukwekkend kijkje bij de bouw van de Nieuwe Sluis