Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis nadert het einde. De oplevering komt steeds dichterbij. Welke activiteiten we nog moeten uitvoeren voor die tijd, zetten we hieronder op een rijtje. De werkzaamheden zijn niet op chronologische volgorde, bepaalde activiteiten kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. Het geheel geeft in ieder geval een beeld van wat nog moet gebeuren voordat het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen.

stap 1

1. Wegverkeer over noordbrug Middensluis

De Middensluis maakt plaats voor de Nieuwe Sluis. De sloop van het zuidelijke deel is bezig. Het wegverkeer kan alleen gebruikmaken van de noordbrug van de Middensluis en hier geldt een snelheidsbeperking voor het wegverkeer. Aangezien de brug niet meer omhoog hoeft, levert dit verder geen hinder op. Scheepvaartverkeer kan gebruikmaken van de Oost- en de Westsluis. De bouw van de Nieuwe Sluis gaat ondertussen onverminderd door.

De sloop van de Middensluis is bijna klaar. Verkeer maakt gebruik van de bruggen van de Nieuwe Sluis.

stap 2

2. Sluiten tijdelijk doorvaartkanaal: Kapitein Rooiboskanaal

Om het noordelijk deel van de Middensluis te kunnen slopen, is het nodig om het tijdelijk doorvaartkanaal / Kapitein Rooiboskanaal te dempen. Vervolgens kunnen we hier de primaire waterkering verder aanleggen. Het wegverkeer gaat nog over de noordbrug van de Middensluis. Scheepvaartverkeer kan gebruikmaken van de Oost- en de Westsluis. Spuien gaat tot het voorjaar van 2023 via de Oost- en Westsluis en het water wordt via alternatieve routes afgelaten in Vlaanderen. De noordkant van de Middensluis is nog onderdeel van de primaire waterkering tot het Kapitein Rooiboskanaal helemaal is gesloten.

Het Kapitein Rooiboskanaal is in oktober 2021 gesloten. 

stap 3

3. Plaatsen deuren en bruggen

Een mooie mijlpaal is het plaatsen van de deuren en bruggen. Hiervoor halen we alvast een deel weg van landtong Zuid (bouwterrein Zeevaartweg) om ruimte te maken voor de invaart van de deuren en bruggen. De deuren en bruggen komen op pontons vanaf de opslaglocatie in Westdorpe over het kanaal naar de Nieuwe Sluis. De bruggen hebben een lengte van 84 meter en zijn 18 meter breed. De sluisdeuren zijn ieder 58 meter lang, 25 meter hoog en 9 meter diep.

De bruggen en deuren van de Nieuwe Sluis zijn in januari 2023 ingevaren.

stap 4

4. Verkeer over tijdelijke weg Nieuwe Sluis

Het wegverkeer gaat via een wegomleiding over een tijdelijke brug over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis. Hierdoor kunnen de nieuwe wegen langs de Nieuwe Sluis aangelegd worden. Ook leggen we een nieuwe rotonde aan. Ondertussen werken we verder aan de installatie en het testen van de deuren en de bruggen.

De tijdelijke brug is in juli 2023 verwijderd. Verkeer maakt vanaf dat moment gebruik van de bruggen van de Nieuwe Sluis om het sluizencomplex te passeren.

stap 5

5. Wegbaggeren landtongen

We slopen het noordelijk deel van de Middensluis en de landtongen aan de noord- en zuidkant voor de ingang van de Nieuwe Sluis moeten we helemaal leeghalen en wegbaggeren. Dit is een flinke klus, vanwege de verschillende grondlagen en wat we kunnen tegenkomen. In de afgelopen jaren hebben we al veel onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit en eventuele oude funderingen of andere resten die we nog kunnen tegenkomen. Scheepvaartverkeer kan gebruikmaken van de Oost- en de Westsluis. Spuien kan via de Nieuwe Sluis zodra er een doorgang is van het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis naar de Westerschelde. De primaire waterkering loopt over het gedempte Kapitein Rooiboskanaal en via de Nieuwe Sluis.

Het wegbaggeren van landtong Zuid is in september 2023 gestart en in november afgerond. Het wegbaggeren van landtong Noord is begin februari 2024 afgerond.

stap 6

6. Wegverkeer over binnen- en buitenhoofd Nieuwe Sluis

Voor het wegverkeer is de Nieuwe Sluis bij deze stap al in gebruik, want ze kunnen al gebruikmaken van de nieuwe bruggen en wegen van en rondom de Nieuwe Sluis. Scheepvaartverkeer kan nog steeds alleen gebruikmaken van de Oost- en de Westsluis. De bouw van de Nieuwe Sluis is als de wegen af zijn in de laatste fase.

De definitieve wegen voor autoverkeer zijn in gebruik.
 

 

stap 7

7. En verder…

Naast de Nieuwe Sluis werken we ook aan deelprojecten in de omgeving. Zo moeten we de dienstenhaven en het bijbehorende gebouw afronden. Ook bouwen we een bediengebouw naast de Nieuwe Sluis. En we verplaatsen het oorlogsmonument terug naar een mooie, nieuwe verblijfsplek midden op het sluizencomplex. Ook werken we aan de definitieve inrichting van de Schependijk.

Het oorlogsmonument is verhuisd naar de definitieve locatie. Begin mei is het herdenkingsplein, waar het monument staat, klaar.

stap 8

8. Oplevering Nieuwe Sluis 

Na een lange bouwperiode vanaf eind 2017 nemen we de Nieuwe Sluis in gebruik. Een grotere toegangspoort naar het kanaal en terug naar de Westerschelde om meer en grotere scheepvaart te kunnen laten passeren. En dat voor de komende 100 jaar. We kijken uit naar deze mijlpaal!
 

 

Veiligheid en zo min mogelijk hinder zijn belangrijk bij de aanleg van de Nieuwe Sluis

In totaal is voor de aanleg van de Nieuwe Sluis inclusief kades en afwerking nodig:
330.000 kuub beton,
32.000 ton betonstaal,
60.000 ton staal voor de buispalen, damwanden, deuren en bruggen.
Ook wordt 9,5 miljoen kuub grond gebaggerd.

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis moet rekening gehouden worden met de vier hoofdfuncties van het sluizencomplex:
keren van hoog water,
water afvoeren (spuien),
laten passeren van scheepvaart en
laten passeren van wegverkeer.

Een indrukwekkend kijkje bij de bouw van de Nieuwe Sluis