Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Veiligheid staat bij de aanleg van de Nieuwe Sluis voorop! De enorme sluis moet gebouwd worden binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen. De andere sluizen moeten in bedrijf blijven en ook de omgeving moet zo min mogelijk hinder ondervinden. De Nieuwe Sluis wordt van hoge kwaliteit, direct functioneel en met lage onderhoudskosten.  Een flinke klus waarvoor kennis en kunde  nodig is.

Impressie Nieuwe Sluis Terneuzen

Voortvarend en doordacht

Aannemerscombinatie Sassevaart  heeft als motto voortvarend en doordacht. De Nieuwe Sluis is doordacht ontworpen. De wanden van de sluis komen diep in de bodem en worden grotendeels gegraven.  En door het tijdelijke doorvaartkanaal, genaamd Kapitein Rooiboskanaal, kan de Middensluis langer in gebruik blijven. Daarnaast realiseren we de Nieuwe Sluis voortvarend. Elke dag zie je veranderingen op het sluizencomplex. We gebruiken bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, geen grondwater onttrekken uit de omgeving en weinig werkruimte innemen. Het eerste schip kan in 2023 door de Nieuwe Sluis varen.

 

Veiligheid en zo min mogelijk hinder zijn belangrijk bij de aanleg van de Nieuwe Sluis

Natte en droge bouwmethode

De aannemer gebruikt zoveel mogelijk een natte bouwmethode. Op die manier wordt geen grondwater onttrokken uit de omgeving. Hierdoor verwachten we geen verzakkingen in de omgeving. Alleen de sluishoofden worden in een droge bouwkuip gebouwd. Voor het maken van deze droge bouwkuipen, plaatsen we eerst rondom damwanden. Daarna hogen we de ruimte op met zand en vervolgens brengen we diepwanden aan tot diep in de ondergrond. Vervolgens wordt de bouwkuip ontgraven en pompen we de kuip droog. In deze bouwkuipen kunnen de sluiswerkers veilig werken onder het grondwaterpeil.

 

Diepwanden

De sluis krijgt diepe, waterdichte sluiswanden tot ver onder de Boomse klei. Deze sluiswanden zijn zogenaamde diepwanden. Een diepwand is een gewapend betonnen wand. De diepwanden zijn de muren van de sluiskolk die in de grond zitten. Diepwanden worden niet geheid of ingetrild, maar uitgegraven. Dit voorkomt overlast en schade door trillingen en geluid. Inmiddels hebben we alle benodigde diepwanden aangelegd. Daarnaast blijft het noodzakelijk om een deel van de Nieuwe Sluis te heien.

Kapitein Rooiboskanaal

Kapitein Rooiboskanaal

De Middensluis blijft beschikbaar tot medio 2021. Dit is mogelijk door de aanleg van het tijdelijk doorvaartkanaal. Het kanaal ligt op de plek waar het districtskantoor van Rijkswaterstaat stond. Schepen met een lengte van 105 meter, breedte van 9,65 meter en een diepgang van drie meter kunnen gebruikmaken van het Kapitein Rooiboskanaal.

In totaal is voor de aanleg van de Nieuwe Sluis inclusief kades en afwerking nodig:
300.000 kuub beton,
32.000 ton betonstaal,
60.000 ton staal voor de buispalen, damwanden, deuren en bruggen.
Ook wordt 9,5 miljoen kuub grond gebaggerd.

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis moet rekening gehouden worden met de vier hoofdfuncties van het sluizencomplex:
keren van hoog water,
water afvoeren (spuien),
laten passeren van scheepvaart en
laten passeren van wegverkeer.

Bouwfasering Nieuwe Sluis Terneuzen

Grondafvoer
De grond die vrijkomt bij het baggeren, vervoeren we zo min mogelijk door de sluizen. 89% van de grond transporteren we door een landleiding en voeren we af aan de zijde van de sluis waar gebaggerd wordt. Als de Middensluis gesloten is, gaat er geen grondtransport door de sluizen.

Spuien
Ook tijdens de bouw wordt via het sluizencomplex overtollig water van het kanaal afgevoerd naar de Westerschelde. In de bouwfasering is hiermee rekening gehouden. Eerst wordt het nieuw aan te leggen doorvaartkanaal en de Middensluis gebruikt om te spuien. Vervolgens via de Nieuwe Sluis en tijdens de sloop van de Middensluis wordt als eerste een doorgang gebaggerd in het eiland van de Middensluis.