Extra peilbuizen om grondwaterpeil te monitoren

10 april 2018

We installeren de komende maanden 55 extra peilbuizen in de omgeving van de Nieuwe Sluis. Deze werkzaamheden veroorzaken geen hinder. De buizen gebruiken we om het grondwaterpeil continu nauwkeurig in de gaten te kunnen houden voor, tijdens en na de bouw van de sluis.
Plaatsen peilbuizen naast de Westsluis

Bij de aanleg van de sluizen in de jaren 60 is veel oppervlaktegrondwater onttrokken aan de omgeving, waardoor verzakkingen zijn ontstaan. De Nieuwe Sluis leggen we heel anders aan. De sluiskolk, oftewel het midden, van de Nieuwe Sluis wordt nat gebouwd. Hierdoor wordt geen grondwater onttrokken van de omgeving. De sluishoofden – daar zitten de deuren en bruggen – moeten droog gebouwd worden. We plaatsen tot zeer diep in de grond waterdichte wanden. Deze beschermen de omgeving tegen het effect van de werkzaamheden.

Licht pompen
Om de bouwkuipen van de sluishoofden droog te kunnen krijgen, is lichte bemaling nodig. Oftewel we pompen vanuit een diepe grondlaag onder de bouwkuip van de sluishoofden enig grondwater op om de opwaartse druk te verkleinen. Dat grondwater pompen we in de buurt weer terug in de grond. Hierdoor blijft de grondwaterstand gelijk en is de kans op verzakkingen nihil. Met de grote hoeveelheid peilbuizen houden we het grondwaterpeil de komende jaren nauwkeurig in de gaten. Bij opvallende veranderingen, die we zeker niet verwachten, kunnen we direct actie ondernemen.

Peilbuis op het sluizencomplex

 

Wat is een peilbuis?
Een peilbuis is een buis die in de bodem wordt geplaatst om het stijgen of dalen van het grondwater vast te stellen. De buizen worden afgewerkt gelijk aan of net boven het maaiveld. De locatie van de peilbuizen wordt nauwkeurig gekozen, zodat deze niet hinderlijk zijn voor de omgeving.

Hiernaast een voorbeeld van een peilbuis op het sluizencomplex.