Voetpad bijna gereed

3 mei 2018

Om zo min mogelijk hinder op de openbare weg te veroorzaken tijdens de werkzaamheden aan Frontmuur Noordwest, legt aannemerscombinatie Sassevaart een werkweg aan op de plaats van het huidige voetpad ten westen van de Buitenhaven. Daarom werken we nu aan een nieuw voetpad aan de Oostzijde. Het pad is bijna af.
Omleiding fietsers
Omleiding fietsters

Tijdelijke omleiding fietsers en voetgangers
Het voetpad oostelijk van de Buitenhaven is 4 mei 2018 gereed. Dan gaat ook het fietspad naast het nieuwe voetpad terug open. Fietsers en voetgangers moeten dan twee weken langs deze zijde van de weg. Aan de andere kant werken we aan een veilige aansluiting op het voetpad. Ook leggen we een bouwinrit/-uitrit voor de bouwweg aan.

Veilige route voor fietsers en voetgangers
Voor het fietsverkeer en voetgangers willen we zo veel mogelijk overzicht tijdens de werkzaamheden op het sluizencomplex. We proberen dus het aantal omleidingen zo minimaal mogelijk te houden. De diverse werkzaamheden zijn nodig om de wegen voor fiets- en voetgangers in orde te maken voor een langere periode tijdens de bouwfase.