Trillen ankerschermen buitenhoofd

2 juli 2019

Morgen starten we met het trillen van het eerste stuk ankerscherm op de bestaande grond bij het buitenhoofd. Aan deze damwand koppelen we later de legankers van de tijdelijke cement-bentonietwand. We trillen nu 43 damplanken met een lengte van maximaal 16 meter. De werkzaamheden duren ongeveer een week en vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. De damplanken komen met regulier transport naar het bouwterrein. We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken.
Opgespoten zand buitenhoofd

Realiseren eerste droge bouwkuip
We zijn druk bezig met zand opspuiten om het buitenhoofd te realiseren. Vanaf augustus 2019 starten we met het aanbrengen van de tijdelijke cement-bentonietwanden. Samen met de definitieve diepwanden die we gaan aanleggen, vormen deze straks een gesloten droge bouwkuip. De wanden blijven stevig op hun plek staan door ze te verankeren. Daarvoor trillen we ankerschermen achter de wanden en plaatsen we ankers ertussen. Op het bestaande land beginnen we morgen met het aanbrengen van de eerste ankerschermen. Van eind juli tot eind september trillen we alle overige ankerschermen voor het buitenhoofd. Dan is het opgeperste zand voldoende verdicht. Uiteindelijk is in het voorjaar van 2020 de droge bouwkuip gereed. In deze bouwkuip voeren we de complexe betonwerken uit aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem. De tijdelijke cement-bentonietwanden verwijderen we later in het project om plaats te maken voor de sluisdeuren.