Aanvoer materialen voor Frontmuur Noordwest

15 juni 2018

Van 25 juni tot half augustus zijn de eerste heiwerkzaamheden op het sluizencomplex bij de Frontmuur Noordwest, onderdeel van de Nieuwe Sluis. Voor deze combiwand hebben we 61 buispalen en 214 damwandplanken nodig. Deze materialen worden komende tijd aangevoerd via de weg.
Heiwerkzaamheden Frontmuur Noordwest

De buispalen hebben een lengte van maximaal 40 meter en vallen onder het bijzonder transport. We zetten een erkende transporteur in om de aanvoer te coördineren conform wet- en regelgeving. Zo wordt iedere vrachtwagen met buispaal over het sluizencomplex geloodst onder begeleiding van twee voertuigen. De komende vier weken worden dagelijks vijf buispalen aangevoerd buiten de spits. Tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur vinden geen bijzondere transporten plaats. De damplanken hebben een lengte van 23 meter en kunnen daardoor via het reguliere verkeer aangeleverd worden. Woensdag 20 juni arriveert de eerste heistelling op het bouwterrein. Ruim een week later volgt een tweede heistelling.

Hinder
De aanvoer van de materialen voor het heien zorgt voor extra verkeer op het sluizencomplex. Ook kan de omgeving geluidshinder ervaren tijdens het heien en trillen. We heien van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. We hebben alle nodige voorzorgmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er trilling- en geluidsmeters geplaatst in de omgeving om effecten van het heien te monitoren.