Rotonde Binnenvaartweg - Schependijk - Buitenhaven

13 juni 2018

Om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren bij het kruispunt Binnenvaartweg, Buitenhaven en Schependijk leggen we daar een rotonde aan. De werkzaamheden starten half augustus 2018. De rotonde is 1 oktober klaar.
Rotonde

We werken van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. We beperken de hinder door de aanleg van tijdelijke wegen naast het werkgebied. Hierdoor kan wegverkeer blijven passeren. Er is slechts één totale afsluiting nodig om de rotonde aan te sluiten op de andere wegen.

De rotonde leggen we in verschillende fases aan:

  • Vanaf half augustus 2018 verbreden we aan de zuidkant het bestaande asfalt. Aansluitend bouwen we ten westen (aan de kant van het Portaal van Vlaanderen) een tijdelijke weg (bypass). Fietsers en voetgangers leiden we ter plaatse om. Dit staat aangegeven met verkeersborden. Voor de veiligheid plaatsen we tussen de werkzaamheden en het verkeer rood/witte geleidebakens.
  • Eind augustus 2018 leggen we asfaltverharding aan tegen de bestaande weg. Er is dan slechts één rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer. We zetten dan verkeersregelaars in om het verkeer vlot te laten passeren. Voor fietsers en voetgangers blijft dezelfde omleidingsroute bestaan.
  • Vanaf eind augustus tot eind september 2018 werken we volop aan de rotonde. Het wegverkeer kan gebruikmaken van de gerealiseerde tijdelijke weg en de aansluiting op de Schependijk, terwijl wij de rotonde bouwen. Tussen de werkzaamheden en het wegverkeer staan veiligheidsblokken. Deze zetten we ook tussen het wegverkeer en het fiets-/voetpad.
  • Van 28 tot en met 30 september 2018 sluiten we de rotonde aan op het wegennetwerk. Het kruispunt is dit weekend niet beschikbaar voor doorgaand wegverkeer.
rotonde

Weekendafsluiting wegverkeer
Om de rotonde aan te sluiten op de andere wegen is een weekendafsluiting nodig van vrijdagavond 28 tot en met zondag 30 september 2018. Tijdens deze afsluiting werkt aannemerscombinatie Sassevaart 24 uur per dag. Hulpdiensten kunnen altijd doorgang vinden en ook fietsers en voetgangers hoeven niet om te rijden. Voor het wegverkeer stellen we omleidingsroutes in. Als de noordelijke brug van de Oostsluis open staat, is het sluizencomplex tijdelijk niet bereikbaar voor wegverkeer. Omrijden via de Sluiskiltunnel is dit weekend dus altijd de beste optie.

Snelheidsverlaging 50km/u
Vanaf half augustus wordt de snelheid op het gehele sluizencomplex in Terneuzen verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u. Brommers moeten dan via de weg over de sluizen rijden in plaats van over het fietspad. Ook na de bouw van de Nieuwe Sluis blijft dit voor het sluizencomplex de maximumsnelheid.