Start heiwerk Frontmuur Noordwest

13 juni 2018

De heiwerkzaamheden op het midden van het sluizencomplex voor de definitieve Frontmuur Noordwest zijn in volle gang. Deze waterkerende muur zorgt ervoor dat we ook tijdens het stormseizoen veilig en voortvarend kunnen werken aan de Nieuwe Sluis.
heiproef
combiwand

Frontmuur Noordwest in de West Buitenhaven bij de Westsluis bestaat uit 61 buispalen en 214 damplanken. Het is daarmee een combiwand. We heien van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. De wand is 1 oktober 2018 gereed.

Verplaatsen en opslaan grond
Om het heiplateau te realiseren, zijn we al geruime tijd bezig om 30.000 m3 grond af te voeren naar tijdelijke locaties. De grond verplaatsen we via een werkweg naar de tijdelijke opslaglocaties. Een deel gaat naar de parkeerplaats achter het gebouw van de Koninklijke Marechaussee. Een ander deel naar het terrein naast de Middensluis, als deze bij laag water niet gebruikt wordt.

Onderdeel doorgaande route
Als de Frontmuur gereed is, verleggen we de hoofdroute voor wegverkeer langs deze muur. Hierdoor kunnen we de Nieuwe Sluis aanleggen zonder het doorgaande verkeer over het sluizencomplex te hinderen.

Veilig werken!
Veilig werken staat bij ons voorop, voor de bouwers en voor de weggebruikers. Natuurlijk voldoen we aan de richtlijn van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken. Deze landelijke verplichte richtlijn stelt eisen aan de het veilig ontwerpen, voorbereiden en realiseren van funderingswerk in de publieke omgeving.