Plaatsen peilbuizen in Grenulaan

5 juli 2018

Om het grondwaterpeil goed te monitoren voor, tijdens en na de bouw van de sluis, zijn we extra peilbuizen aan het plaatsen in de omgeving. Van 9 tot en met 13 juli 2018 plaatsen we in de Grenulaan peilbuizen door het wegdek heen. Tijdens de werkzaamheden zijn zeven parkeervakken niet beschikbaar.
Peilbuis plaatsen

Een peilbuis is een buis diep in de grond om het stijgen of dalen van het grondwater in de gaten te houden. Om het grondwaterpeil in de Grenulaan te monitoren moet de peilbuis door het wegdek van een parkeervak heen. We zetten de zeven parkeervakken af aan het begin van de Grenulaan, zodat de werklocatie en het doorgaande wegverkeer veilig is gescheiden. De buizen werken we af gelijk aan het maaiveld en vallen niet op. Na de werkzaamheden kan op alle vakken in de Grenulaan weer geparkeerd worden. De locatie van de peilbuizen is nauwkeurig gekozen om het grondwaterpeil in het gebied rondom het sluizencomplex constant te meten.

Bouwmethode
De sluiskolk van de Nieuwe Sluis bouwen we nat. De sluishoofden, daar zitten de deuren en bruggen, bouwen we vanwege de complexiteit droog. We plaatsen tot zeer diep in de grond waterdichte wanden, zodat de omgeving afgeschermd is. Om de bouwkuip droog te kunnen krijgen, is lichte bemaling nodig. Oftewel we pompen vanuit een diepe laag enig grondwater op,  dat we in de buurt weer terug in de grond pompen. Hierdoor blijft de grondwaterstand gelijk, maar voorkomen we opwaartse druk onder de bouwkuip. Deze methode is compleet anders dan bij de aanleg van de bestaande sluizen in de jaren 60. Toen is volop oppervlaktegrondwater onttrokken zonder beschermende bouwkuipwanden. Dat had verzakkingen in de omgeving tot gevolg. Dat verwachten we nu zeker niet. Met de extra peilbuizen bewaken we het grondwaterpeil nog nauwkeuriger.