Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Tweede betoncentrale op bouwterrein Zeevaartweg

27 augustus 2018

Op maandag 17 september 2018 arriveren twee silo’s voor de tweede betoncentrale op het bouwterrein Zeevaartweg. Dit keer worden de silo’s over het water aangevoerd.
Eerste betoncentrale op Zeevaartweg

Eén silo weegt 23,5 ton en is 29 meter lang. Wanneer de resterende twee silo's er zijn, start het opbouwen van de centrale. Dit duurt ongeveer een week. Aansluitend zijn circa vier weken nodig om de centrale operationeel op te leveren. We besteden veel aandacht aan het certificeringproces van de betoncentrales. Het is namelijk belangrijk dat het beton aan de juiste kwaliteitsnormen voldoet voor een veilige en duurzame bouwconstructie. Medio oktober 2018 produceren we een eerste betonnen proefpaneel met de gloednieuwe betoncentrales. Begin 2019 starten de grote betonwerken voor Nieuwe Sluis Terneuzen.

325.000 m3 beton
Voor de bouw van de Nieuwe Sluis hebben we naar schatting zo’n 325.000 m3 beton nodig. Alleen al voor de sluishoofden (daar waar de deur en brug van de sluis zitten) verwerken we op piekmomenten per dag circa 2.000 m3 beton met tien torenkranen en ongeveer tweehonderd medewerkers op de bouwplaats. Het storten van beton vindt zowel overdag als ‘s nachts plaats. Daarom is goed nagedacht over de inrichting van het projectgebied met de bouwterreinen en het logistieke centrum. De landtong Zeevaartweg waar de betoncentrales staan, is een smalle landtong die direct in verbinding staat met de bouwkuip. Vanaf deze locatie kunnen we de grote hoeveelheden beton via bouwwegen en leidingen vervoeren buiten de openbare weg om. Dit voorkomt hinder voor het doorgaande verkeer op het sluizencomplex. Ook wordt het verkeer ontlast door het aanvoeren van materialen voor de centrales zoveel mogelijk via het water te organiseren.