Opnieuw grondtransport bij Frontmuur Noordwest

7 september 2018

Tot eind oktober verplaatsen we op verschillende dagen grond nabij de Middensluis. De grond graven we af bij de Frontmuur Noordwest en verplaatsen we om de combiwand met legankers vast te kunnen zetten. We zijn bezig met het afronden van de heiwerkzaamheden. Voor de start van het stormseizoen moet de Frontmuur Noordwest als onderdeel van de primaire waterkering gereed zijn.
Grondverzet
kaart

Tijdelijke omleiding
We moeten met de grond de openbare weg kruisen om vanaf de bouwlocatie Frontmuur Noordwest de opslaglocatie naast de Middensluis te bereiken. Om het doorgaande verkeer niet te hinderen, maken we gebruik van het feit dat Middensluis bij laagwater niet in gebruik is. Het wegverkeer wordt door de bestaande dynamische routering over het sluizencomplex geleid via de zuidelijke brug. Het politiekantoor en calamiteitensteiger blijven bereikbaar door de inzet van verkeersregelaars. 

grondtransport

Primaire waterkering
Het sluizencomplex functioneert als een aaneengesloten primaire waterkering. De Middensluis maakt in de huidige situatie onderdeel uit van de waterkering, maar deze komt in de toekomst te vervallen. De Nieuwe Sluis neemt deze functie in de nieuwe situatie over. Tijdens het stormseizoen (van oktober tot april) mag niet aan een waterkering gewerkt worden. En tijdens alle werkzaamheden moet de waterkerende functie van het sluizencomplex geborgd zijn. Daarom zijn we bezig met het aanleggen van Frontmuur Noordwest, een combiwand en een tijdelijke damwand die gaan functioneren als tijdelijke primaire waterkering. Een deel van de Frontmuur Noordwest gaat ook deel uitmaken van de nieuwe situatie op het sluizencomplex. Ook leggen we later dit jaar de voorlopige route voor weg- en fietsverkeer over het sluizencomplex langs de Frontmuur.