Trilwerkzaamheden voor het tijdelijk doorvaartkanaal

5 september 2018

Donderdag 6 september 2018 starten we met het trillen van damplanken voor het realiseren van een tijdelijk doorvaartkanaal voor de scheepvaart. De komende drie weken worden in totaal 123 planken van 14,5 tot 16,5 meter in de grond getrild. Het trillen vindt op werkdagen plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. We hebben de nodige voorzorgmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Trillings- en geluidsmeters zijn geplaatst in de omgeving om effecten van het heien en trillen te monitoren.
werkzaamheden tijdelijk doorvaartkanaal

De voorbereidende werkzaamheden aan het tijdelijk doorvaartkanaal zijn inmiddels in volle gang. De landtong is volledig afgesloten voor het publiek door bouwhekken. Medewerkers en hulpdiensten die op het bouwterrein moeten zijn, krijgen toegang via een toegangspoort. De ligplaatsen voor de scheepvaart aan de oostelijk zijde komen te vervallen. Circa 150 meter kade aan de westkant (bij het watertappunt) blijft voorlopig wel beschikbaar voor schepen. Het werk vindt buiten de doorgaande route plaats. Wegverkeer heeft dus geen overlast van de werkzaamheden.

Middensluis langer open
Het tijdelijk doorvaartkanaal is een plan van aannemerscombinatie Sassevaart en zorgt ervoor dat de Middensluis langer open kan blijven voor de scheepvaart. De Nieuwe Sluis komt midden in de aanvaarroute naar de huidige Middensluis. Door een tijdelijk kanaal aan te leggen dwars door de zuidelijke landtong – waar het voormalige Rijkswaterstaatgebouw stond – kunnen schepen tot en met medio 2021 gebruik blijven maken van de Middensluis. Daarna verdwijnt de Middensluis om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis. Doordat er tijdens de bouw zo lang mogelijk met drie sluizen wordt geschut in plaats van twee, is er minder hinder voor de scheepvaart. Het tijdelijk doorvaartkanaal is geschikt voor schepen met een maximale lengte van 105m, breedte van 9,5m en diepgang van 3m.