Laatste omleiding fietsers voor afwerking rotonde

8 oktober 2018

Maandag 8 oktober werkt aannemerscombinatie Sassevaart de fietspaden van de rotonde Binnenvaartweg-Buitenhaven-Schependijk af. Het fietspad wordt dusdanig aangelegd dat duidelijk is voor alle gebruikers dat het wegverkeer voorrang heeft. Tijdens de werkzaamheden leiden we het fietsverkeer om. Vanaf 9 oktober kunnen ook fietsers veilig en vlot passeren over de rotonde.
Fietspad rotonde

Omleiding fietsverkeer
Fietsers kunnen het kruispunt Binnenvaartweg-Buitenhaven-Schependijk via de noordzijde passeren. De omleiding is met gele bebording aangegeven. Een verkeersregelaar is ter plaatse om de werkzaamheden te begeleiden en bestemmingsverkeer doorgang te geven. Fietsers uit de richting van de Kennedylaan kunnen de Schependijk gewoon bereiken. We streven ernaar om dit jaar geen omleiding voor het fietsverkeer meer in te stellen. In de loop van 2019 is in verband met de aanleg van de tijdelijk weg langs de Frontmuur Noordwest een omleiding nodig.