Sloop steigers Binnenhaven West

31 oktober 2018

Vanaf donderdag 1 november 2018 slopen we twee steigers in de Binnenhaven West ten behoeve van het bouwterrein Zeevaarweg en de Frontmuur Zuidwest. De huidige steigers zijn al geruime tijd buiten gebruik. Het slopen gebeurt vanaf het water en veroorzaakt geen hinder voor het scheepvaartverkeer.
Binnenhaven West

De voorbereidende werkzaamheden vanaf de wal op het bouwterrein Zeevaartweg zijn al gestart. Dit behelst onder ander het ontmantelen van kabels en leidingen. De daadwerkelijk sloop van de steigers gebeurt vanaf het water met een werkschip en ponton op 1 en 2 november. De palen van de steigers worden vanaf 5 november losgetrild en later afgevoerd door de sluizen.

kaart

Frontmuur Zuidwest
Aannemerscombinatie Sassevaart heeft de ruimte die vrijkomt nodig voor het aanleggen van een bouwweg over het bouwterrein Zeevaartweg. Door materiaal en materieel zoveel mogelijk via bouwwegen  te vervoeren, wordt het doorgaande verkeer op het sluizencomplex ontlast. Voordat de bouwweg kan worden aangelegd, realiseren we later dit jaar een tijdelijk grondlichaam op huidige locatie van de steigers. Met het grondlichaam creëren we ook voldoende ruimte om te starten met de diepwand voor de Frontmuur Zuidwest, onderdeel van het Binnenhoofd westzijde van de Nieuwe Sluis.

Op de afbeelding hiernaast zie je links de huidige Westsluis met daarnaast al de Nieuwe Sluis. De sloop van de steigers is nodig voor de kop van de Nieuwe Sluis in de Binnenhaven.

Geen hinder
Het slopen van de steigers gebeurt achter de lijn van het oostelijke remmingwerk van de Westsluis. Wanneer zeevaart met sleepbootbegeleiding gepland is voor de Westsluis, maken het werkschip en ponton van de aannemer ruimte, zodat de sleepdiensten ongehinderd hun werk kunnen doen. Tijdens de sloopwerkzaamheden houden de regioverkeersleiders, actieve werkschepen en sleepboten contact.  

Locatie steigers
De locatie van de steigers is met twee rode kruizen aangegeven. Linksonder is de Westsluis die uitkomt op het Kanaal van Gent naar Terneuzen.