Plaatsen peilbuizen in de Steenkamplaan

17 januari 2019

Om het grondwaterpeil goed te monitoren voor, tijdens en na de bouw van de sluis, installeren we extra peilbuizen in de omgeving. Doordat in de Steenkamplaan in Terneuzen de peilbuizen direct naast de weg geplaatst moeten worden, is de weg daar versmald van 21 januari tot en met 25 januari 2019.
Plaatsen peilbuizen
Steenkamplaan

Een peilbuis is een buis die in de bodem wordt geplaatst om het stijgen of dalen van het grondwater vast te stellen. Om het grondwaterpeil in de Steenkamplaan te monitoren moet de peilbuis door het wegdek van het trottoir heen diep de grond in. Het materieel dat nodig is voor het plaatsen, staat op de openbare weg ernaast. Er blijft 2,5 meter over voor het wegverkeer om te passeren, dit kan hinder veroorzaken voor lokaal verkeer. Het werkvak en doorgaand wegverkeer is veilig afgescheiden met bakens en schrikhekken. De buizen worden afgewerkt gelijk aan het maaiveld en vallen daardoor na plaatsing niet op. Na de werkzaamheden kan de weg weer normaal gebruikt worden. De locatie van de peilbuizen is nauwkeurig gekozen om het grondwaterpeil in het hele gebied rondom het sluizencomplex constant te meten.

Voortvarend en doordacht
De sluiskolk van de Nieuwe Sluis wordt nat gebouwd. De sluishoofden – daar zitten de deuren en bruggen – moeten droog gebouwd worden. Aannemer Sassevaart plaatst tot zeer diep in de grond waterdichte wanden voor de bouwkuip. Om de bouwkuip droog te kunnen krijgen, is lichte bemaling nodig. Oftewel we pompen vanuit een diepe laag enig grondwater op om dat in de buurt weer terug in de grond te pompen. Hierdoor blijft de grondwaterstand gelijk, maar voorkomen we opwaartse druk onder de bouwkuip. Deze methode is compleet anders dan bij de aanleg van de bestaande sluizen, toen volop oppervlaktegrondwater onttrokken is zonder beschermende bouwkuipwanden. Met de extra peilbuizen bewaken we het grondwaterpeil nauwkeurig.