Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Plaatsen peilbuizen aan De Blokken

19 februari 2019

Om het grondwaterpeil goed te monitoren voor, tijdens en na de bouw van de sluis installeren we extra peilbuizen in de omgeving. Aan De Blokken komen de peilbuizen direct naast het wegdek, hierdoor zijn maximaal vier parkeervakken niet beschikbaar van 21 tot en met 27 februari 2019.
peilbuis Grenulaan
peilbuis De Blokken

Een peilbuis is een buis die we in de bodem plaatsen om het stijgen of dalen van het grondwater vast te stellen. Om het grondwaterpeil aan De Blokken te monitoren moet de peilbuis diep de grond in. Het materieel dat nodig is voor het plaatsen, staat op de parkeerplaatsen ernaast. Het werkvak en doorgaand wegverkeer is veilig afgescheiden met bakens en schrikhekken. De buizen werken we af gelijk aan het maaiveld en vallen daardoor niet op. Na de werkzaamheden zijn alle parkeerplaatsen weer beschikbaar. De locatie van de peilbuizen is nauwkeurig gekozen om het grondwaterpeil in het gebied rondom het sluizencomplex constant te meten.