Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Eerste hopper in Terneuzen voor bouw Nieuwe Sluis

4 maart 2019

Op 4 maart 2019 is het eerste baggerschip voor de realisatie van de Nieuwe Sluis in Terneuzen aan het werk in de West Buitenhaven en Binnenhaven. De hopper genaamd Artevelde is een sleephopperzuiger van circa 100 meter lang, 20 meter breed en een maximale diepgang van 7 meter. Dit type schip kan met behulp van sterke pompen en motoren onder andere onderhoudsbaggerspecie en waterbodem - oftewel zand en slib - opzuigen en afvoeren of elders op de Westerschelde gaan storten. De hopper maakt plaats voor passerende scheepvaart en veroorzaakt dus geen hinder.
Sleephopper Artevelde
Foto Adri van de Wege

Slib verwijderen
We verwijderen circa 150.000 m3 slib in de West Buitenhaven en storten dit op de aangewezen vakken op de Westerschelde. Vooraf zijn waterbodemsamples genomen waaruit is gebleken dat het slib schoon is. Tevens wordt circa 160.000 m3 slib verwijderd in de Binnenhaven. Een deel van deze slib is vervuild en voeren we af naar een erkend verwerker in Nederland. Het merendeel is schoon en passen we nuttig toe op de Westerschelde. We verwijderen slib in de Binnenhaven om de bouw van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken. Het verwijderen van zand en slib in de West Buitenhaven gebeurt om voldoende diepgang te realiseren voor de Voorhaven van de Nieuwe Sluis en de Dienstenhaven. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Dienstenhaven
Er komt een nieuwe dienstenhaven in de West Buitenhaven voor onder andere sleepboten en dienst- en calamiteitenvaartuigen. Voor de realisatie van de kade van deze haven spuit aannemer Sassevaart hydraulisch zand op. De eerste werkzaamheden hiervoor starten in het najaar 2019.