Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Goed bezochte inloopavond

20 februari 2019

Op dinsdagavond 19 februari 2019 hebben we negentig geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken van het project. Onderwerpen die aan bod kwamen waren grondwateronttrekking, baggeren in de voorhavens en start van de eerste betonwerken van de bouwkuip van de Nieuwe Sluis.
Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen

We gaven twee presentaties en vooral bij de eerste was het volle bak. Daarnaast konden de aanwezigen persoonlijk vragen stellen aan onze projectmedewerkers over de voortgang van het werk, de bouwmethode en de (vaar)wegen en een kijkje nemen bij het 3D-model waarin de gehele bouw en alle details van de Nieuwe Sluis te zien zijn.