Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Heiwerk oostelijke kolkwand in volle gang

5 juni 2019

We zijn druk bezig met het trillen van de combiwand die de oostelijke kolkwand van de Nieuwe Sluis vormt. We heien en trillen tussen 7.00 en 19.00 uur. Tot begin juli gaan er 138 palen en 138 planken ongeveer 30 meter de grond in voor de combiwand. In de omgeving staan trillings- en geluidsmeters om de effecten van het werk in de gaten te houden.
oostelijke kolkwand

De wanden van de sluiskolk moeten weerstand bieden tegen de krachten van de grond naast de sluis op het moment dat de sluis ontgraven is. Ze moeten dus erg sterk zijn en worden tot diep in de grond aangebracht. Waar nu land is, kunnen we diepwanden plaatsen. Deze worden gegraven en geven daardoor minder overlast voor de omgeving. Combiwanden komen op de plaatsen waar nu water is, zoals de oostelijke kolkwand. Combiwanden bestaan uit buispalen en damplanken en moeten we heien en trillen. De buispalen en damplanken voor de oostelijke kolkwand komen met transport over het water naar het bouwterrein.