Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Iedereen bijgepraat tijdens inloopavond

5 juni 2019

Op dinsdagavond 4 juni 2019 hebben we bijna dertig geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken van het project. We keken terug naar de afgeronde werkzaamheden van de afgelopen tijd en namen een vooruitblik op de planning. Het werk blijft volop doorgaan!
Inloopavond bij Portaal van Vlaanderen

We gaven twee keer een algemene presentatie waarin we uitleg gaven over het afgeronde Kapitein Rooiboskanaal, de maatregelen voor het fietsverkeer, monitoring, het werk aan de Goessekade en de Schependijk. Ook de wanden van de Nieuwe Sluis die al goed zichtbaar zijn en de start van het werk aan het buitenhoofd hebben we toegelicht.