Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Plaatsen waterspanningsmeters in binnenstad Terneuzen

7 juni 2019

Om het grondwaterpeil goed te monitoren - voor, tijdens en na de bouw van de sluis- heeft aannemerscombinatie Sassevaart peilbuizen in de omgeving geïnstalleerd. Op vijf locaties in de binnenstad van Terneuzen worden bij de peilbuizen ook waterspanningsmeters geplaatst. Dit doen we woensdag 12 en donderdag 13 juni met een sondeerwagen die enkele uren per locatie een parkeerplek inneemt. We gebruiken kunststof rijplaten ter bescherming van het trottoir. Er is verder geen overlast voor de omgeving.
afbeelding

Peilbuis en waterspanningsmeter

Een peilbuis is een buis die in de bodem wordt geplaatst om het stijgen of dalen van het grondwater vast te stellen. Om het grondwaterpeil te monitoren moet de peilbuis diep de grond in. De buizen worden afgewerkt net boven of gelijk aan het maaiveld en vallen daardoor nauwelijks op. Een waterspanningsmeter is een elektrisch instrument dat de grondwaterdruk meet. De (lange) kabel met sensor in roestvrijstalen behuizing wordt op een peilbuis gemonteerd. We plaatsen waterspanningsmeters op twee locaties in de Grenulaan en daarnaast op het Huizingaplein, in de Dijkstraat, de Korte Kerkstraat en op de Meester F.J. Haarmanweg.  De locatie van de peilbuizen en waterspanningsmeters is nauwkeurig gekozen om het grondwaterpeil en waterdrukken in het gebied rondom het sluizencomplex constant te meten.

 

Voortvarend en doordacht

De sluiskolk van de Nieuwe Sluis wordt nat gebouwd. De sluishoofden – daar zitten de deuren en bruggen – moeten droog gebouwd worden. Aannemer Sassevaart plaatst tot zeer diep in de grond waterdichte wanden zodat de omgeving afgeschermd is. Om de bouwkuip droog te kunnen krijgen, is lichte bemaling nodig. Oftewel we pompen vanuit een diepe laag enig grondwater op om dat in de buurt weer terug in de grond te pompen. Hierdoor blijft de grondwaterstand gelijk, maar voorkomen we opwaartse druk onder de bouwkuip. Deze methode is compleet anders dan bij de aanleg van de bestaande sluizen, toen volop oppervlaktegrondwater onttrokken is zonder beschermende bouwkuipwanden. Dat had verzakkingen in de omgeving tot gevolg. Sassevaart gebruikt bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, geen grondwater onttrekken uit de omgeving en weinig werkruimte innemen. Met de extra peilbuizen en waterspanningsmeters wordt het grondwaterpeil nóg nauwkeuriger bewaakt.