Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Laatste diepwand voor Nieuwe Sluis gereed

30 januari 2020

Deze week hebben we de 125e en tevens laatste diepwand aangebracht voor de Nieuwe Sluis. De funderingswerken zijn gerealiseerd tot -45 meter NAP.
Overview

Begin 2019 is gestart met de diepe betonnen wanden die de muren vormen van de sluiskolk en sluishoofden. In maart ontmantelen we de bentonietcentrale op de landtong van het bouwterrein Zeevaartweg. De ruimte die vrij komt, wordt voorlopig gebruikt als opslagplaats voor materialen voor de bouw. De kleine vlechtplaats met portaalkraan en de betoncentrale blijven op de landtong totdat deze wordt weggebaggerd om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis.

Ontmantelen bentonietcentrale
Na de laatste diepwand realiseren we nog de laatste cementbentonietwanden bij het binnenhoofd. Deze tijdelijke cement-bentonietwanden houden de bouwkuip straks droog en worden verwijderd wanneer we de deuren van de sluis gaan invaren. Een CB-wand wordt gegraven en gevuld met een cement-bentonietmengsel. Hierin plaatsen we vervolgens een combiwand met buispalen en damplanken. Het CB-mengsel hecht zich tijdens het uitharden aan de combiwand waardoor een waterdichte muur ontstaat die zachter is dan beton. Als we hiermee klaar zijn, wordt gefaseerd  de bentonietcentrale ontmanteld. In circa vier weken worden de silo’s, waterbakken, pompen en ander materieel en materiaal over de weg afgevoerd. De bentoniet uit het opslagbassin wordt gebruikt voor de laatste CB-wanden.  De betoncentrale is nog tot medio 2022 in bedrijf onder andere voor de complexe betonwerken aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem in de bouwkuipen bij de sluishoofden.