Droog ontgraven afgerond, start nat ontgraven

18 februari 2020

De bouwkuip van het buitenhoofd hebben we vorige week vol met circa 150.000m³ kanaalwater gepompt. Dit doen we om de opwaartse druk op de bodem te verminderen. Het droog ontgraven van de bouwkuip bij het buitenhoofd was gereed. Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week met veel materieel tot -11 meter NAP gegraven. We gaan vanaf 24 februari 2020 nat verder graven tot -22 NAP. Dit is circa 130.000 m3 grond en duurt tot en met mei 2020.
Buitenhoofd
ponton

Het modulaire ponton en de kranen die  nodig zijn voor het nat ontgraven zijn aangevoerd via de weg en opgebouwd op het bouwterrein. Naast de bouwkuip (noordelijk) is een groot stuk terrein ingericht voor de opbouw. Met een kraan zijn de delen van het ponton in de bouwkuip met water gehesen om daar aan elkaar te koppelen. Op het ponton in de natte bouwkuip komen twee kranen. De kranen worden aan de wal opgebouwd en het ponton opgereden aan de rand van de bouwkuip. Tijdens het ontgraven wordt de ontgravingsdiepte gecontroleerd via een peilvlet en de wanden worden door duikers gecontroleerd.

Innovatief systeem
In eerste instantie zouden we de grond van de natte afgraving grotendeels afvoeren over het water, waarbij deze ook geschut moet worden door de sluizen. We hebben een innovatief systeem ontwikkeld speciaal voor de Nieuwe Sluis, waarbij de grond grotendeels verpompt kan worden door het bestaande leidingtracé. Dit leidingtracé is eerder gebruikt om delen van de Nieuwe Sluis aan te vullen met zand. Niet herbruikbare grond wordt naar schepen/bakken in de Buitenhaven West gepompt en afgevoerd. Transport van grond door de sluizen wordt met deze methode zoveel mogelijk beperkt. Ook de inzet van dumpers die nodig waren voor het droog ontgraven, verminderd aanzienlijk bij de natte ontgraving. Herbruikbare grond wordt via een ander leidingtracé naar een van gronddepots op het bouwterrein Zeevaartweg gepompt.

24/7 werken
Wanneer het niet nodig is, werken we niet ’s nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk of bij grond- en baggerwerken vragen we ontheffing om avond- en eventueel ook nachtwerk te verrichten. Omwille van veiligheidsoverwegingen vinden de graafwerkzaamheden (zowel droog als nat) aan het buitenhoofd continu plaats.  Dit heeft te maken met het zo snel mogelijk kunnen stabiliseren van de wanden van de bouwkuip die tijdens het afgraven van de bouwkuip onder druk komen te staan. Zodra het onderwaterbeton gestort is, hebben de wanden voldoende steun. Ook bij het afgraven van het binnenhoofd in de loop van 2020, zullen we 24/7 moeten werken. Medio juni pompen we de bouwkuip weer leeg. Dan starten de werken aan de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem in de droge bouwkuip van het buitenhoofd op 25 meter diepte, kijkend vanaf de rand van de bouwkuip.

Voorkomen schade omgeving door bemaling
De bouwkuip wordt gevormd door diepe wanden tot door de Boomse klei (een slecht waterdoorlatende laag). Het uitgraven van de bouwkuip gaat in fases waarbij bemaling nodig is, oftewel onttrekken van grondwater. Door de opwaartse druk van het water onder de vloer van de kuip, zou deze kunnen opbarsten. We verkleinen deze druk door grondwater te onttrekken. Dit doen we zorgvuldig en gecontroleerd zodat er geen schade aan gebouwen in de omgeving ontstaat. We houden de grond stabiel door een beperkte hoeveelheid water te onttrekken, gebruik te maken van de waterremmende werking van de Boomse klei en brengen we het grondwater terug in verschillende grondlagen. We hebben berekend dat de wijzigingen in het grondwater minder zijn dan die uit het verleden en het effect op de bodemzetting nihil. In de omgeving hebben we veel extra peilbuizen geplaatst om veranderingen in de grondwaterstand op tijd te kunnen constateren. Ook hebben we in gevels van verschillende huizen in het centrum van Terneuzen meetbouten aangebracht om regelmatig de stabiliteit te checken. Daarnaast houden we de waterstanden rond de bouwkuipen, de hoeveelheden en de druk van de retourbronnen in de gaten en monitoren we de (grond)waterkwaliteit. Zodra we veranderingen waarnemen sturen we bij, om ongewenste effecten te voorkomen.