Afsluiting Nieuw Neuzenweg en fiets- en voetpad Buitenhaven West

19 maart 2020

In april 2020 starten de werkzaamheden aan de kade en ligplaatsen voor scheepvaart in de westelijke Buitenhaven. In verband met het inrichten van het bouwterrein en de werkzaamheden is vanaf volgende week het fietspad op de dijk afgesloten tot voorbij Dow. Fietsers worden omgeleid over de reguliere fietspaden. In verband met de veiligheid sluiten we ook de Nieuw Neuzenweg af voor al het verkeer, behalve bouwverkeer. De afsluiting duurt tot einde van het project.
Nieuw Neuzenweg

We leggen van april tot medio oktober 2020 een nieuwe keerconstructie aan die onderdeel is van de primaire waterkering. Ook realiseren we nieuwe aanmeervoorzieningen voor de scheepvaart tot en met de zomer van 2021. Deze werkzaamheden vinden plaats in het westen van de Buitenhaven West, tussen de Westsluis en het Kopje van Kanada. Een groot gedeelte van het werk voeren we uit vanaf het water. Het gaat dan om het heien/trillen van de palen die als ligplaats gaan dienen medio april/mei, het afwerken van de palen met afmeervoorzieningen voor de scheepvaart, het baggeren van de bodem en het plaatsen van een deel van de damwand van de nieuwe keerconstructie. We werken zoveel mogelijk buiten de vaargeul om hinder voor de scheepvaart te voorkomen. De overige werkzaamheden vinden plaats in het bestaande dijklichaam, waardoor we ook vanaf land werken. Dit zijn onder andere grondwerken, een deel van de damwand aanbrengen en verankeren.

In  2021  starten de voorbereidingen voor het verwijderen van een deel van het Kopje van Kanada.

Omleidingsroutes

Afsluiting Kopje van Kanada
Vanwege het werk en een veilige route voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel is de Nieuw Neuzenweg én het Kopje van Kanada afgesloten. De Nieuw Neuzenweg is alleen nog toegankelijk voor bouw- en calamiteitenverkeer. De afsluiting is vanaf volgende week tot aan het einde van het project. Het Kopje van Kanada is hierdoor ook niet langer bereikbaar.

Afsluiting fiets- en voetpad
Vanwege de werkzaamheden is het noodzakelijk het fiets- en voetpad op de dijk af te sluiten. Enkel bouwverkeer en het waterschap (voor onderhoud) mogen gebruikmaken van deze route. Ons bouwverkeer gaat via de dijkopgang vanuit de Nieuw Neuzenweg, over het Kopje van Kanada, het werkgebied in- en uitrijden. Deze enkele bouwinrit zorgt voor een rustige en overzichtelijke bouwstroom met minimale verkeershinder voor de omgeving. Met borden leiden we fietsers in de richting van Terneuzen al bij het landingspunt Biervliet om via de reguliere fietspaden. Het strand blijft daar wel bereikbaar, evenals Katoennatie. De daadwerkelijke afsluiting van het fiets- en voetpad langs de Westerschelde loopt van de Braakmanhaven tot de Buitenhaven West. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, stellen we het fietspad in de winter van 2020-2021 kort terug open. Bij het starten van de werkzaamheden aan het Kopje van Kanada in 2021 is de fietsomleiding opnieuw actief.

Werkzaamheden Kopje van Kanada
In het voorjaar van 2021 wordt een deel van het Kopje van Kanada weggebaggerd om ruimte te maken voor de invaart van de Nieuwe Sluis. Deze werkzaamheden duren tot medio 2021. In 2020 kan Festival de Ballade op het Kopje plaatsvinden. Er zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het festivalterrein. De afsluiting van het voet- en fietspad blijft actief.