Start fundering loopbrug

23 maart 2020

Voor de bouw van de Nieuwe Sluis loopt steeds meer personeel van ons ketenpark naar het bouwterrein en terug. Om ze vlot en veilig te laten oversteken, plaatsen we een loopbrug over de weg voor de zuidbrug van de Westsluis. Deze week starten hiervoor de funderingswerkzaamheden.
Locatie voetgangersbrug
Loopbrug

Deze week maken we de funderingen van de trappentorens van de loopbrug. Dit gebeurt naast de weg op eigen terrein bij de bootlieden en aan de zuidzijde op het al eerder afgesloten fietspad naast de inrit van de Goessekade. Het doorgaande weg- en fietsverkeer ondervindt van de voorbereidende werkzaamheden geen hinder. 

Verkeershinder
Bij het plaatsen  van de brug  op donderdag 2 april tussen 09.00 en 16.00 uur sluiten we de doorgaande weg een aantal keer een kwartier af. We houden hierbij rekening met het eventueel passeren van hulpdiensten en we benutten de brugopeningen voor het scheepvaarverkeer om de hinder voor het doorgaande wegverkeer te beperken. We werken buiten de spits en verkeersregelaars zijn ter plaatse om het verkeer voor de brug van de Westsluis stil te laten staan. Hulpdiensten houden altijd doorgang. Het scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder.

 

locatie loopbrug

 Eerst hijsen we de aanrijdportalen, beiden in een aparte verkeersstop van maximaal 15 minuten. Deze zijn bedoeld om de loopbrug te beschermen tegen mogelijke aanrijdingen van te hoog verkeer en staan over de weg een stukje voor en na de loopbrug. Vervolgens hijsen we de trappen in twee hijsen en de loopbrug in één hijs op de juiste plek. Tussen iedere hijs bekijken we de verkeerssituatie  en wanneer nodig wachten we tot mogelijke filevorming is opgelost.

Oversteekplaatsen
Het logistiek centrum met bouwkeet, parkeerplaatsen, opslag materiaal en materieel bevindt zich naast de Westsluis. Het bouwterrein Zeevaartweg waar de Nieuwe Sluis gerealiseerd wordt, is op loopafstand. In de piek van de bouw werken 500 tot 600 mensen  op het sluizencomplex. In principe gaan zoveel mogelijk medewerkers over de loopbrug naar het bouwterrein. Wanneer de zuidbrug van de Westsluis openstaat, gebruiken ze het zebrapad voorbij de noordbrug om over te steken. Bij de noordbrug was  onvoldoende ruimte voor een loopbrug  en daarom is daar gekozen voor een zebrapad.