Bouw deuren en bruggen in China weer opgestart

20 april 2020

​​​​​​​Bijna een jaar geleden is in het noordoosten van China bij onderaannemer PJOE de eerste staalplaat gesneden voor de vier sluisdeuren en twee bruggen voor de Nieuwe Sluis. Door de Coronacrisis is China wekenlang in lockdown geweest waardoor het werk tijdelijk heeft stil gelegen. Inmiddels zijn de werkzaamheden hervat.
brug in China

Door de Coronacrisis was het onmogelijk binnen China te reizen. Vanaf eind februari mocht er weer grotendeels gereisd worden. Voorwaarde voor een terugkeer naar de werf van PJOE was dat men eerst veertien dagen in quarantaine moest. Het was een flinke uitdaging om alle arbeiders weer terug in de fabrieken te krijgen door de reisrestricties. Gelukkig draait de productie weer, ook al is de impact nog altijd te merken. Zo gaat reizen van de ene naar de andere provincie moeizaam en ondervinden vooral toeleveranciers hier hinder van. Daarnaast is men voor sommige zaken afhankelijk van Europa, waar op dit moment nog volop restricties gelden.

Mijlpalen
Ondanks de uitdagingen zet men bij onderaannemer PJOE de schouders eronder en weten ze mooie resultaten te boeken. Zo begint de eerste sluisdeur vorm te krijgen. Ook is gestart met het laswerk van de immense draaipunten van de bruggen. Evenals het lassen van de brugdekken van de bruggen. Deze brugdekken moeten voldoen aan strenge eisen, omdat de komende honderd jaar er een flinke hoeveelheid auto’s en vrachtwagens overheen zal rijden. We volgen het bouwproces op twee locaties in China op de voet om de kwaliteit te waarborgen en het proces te monitoren. Volgens de huidige planning komen in de loop van 2021 de deuren en bruggen voor de Nieuwe Sluis per schip vanuit China in Zeeland aan.

Afmetingen
De sluisdeuren worden 58 meter lang, 25 meter hoog en 9 meter breed. De bruggen hebben een lengte van 84 meter en zijn 18 meter breed. Voor de bouw van de twee basculebruggen, vier sluisdeuren, de schuiven voor het nivelleren en onderhoudsvoorzieningen voor het droogzetten van de sluisdeuren is ongeveer 10.000 ton staal nodig.