Diepste punt buitenhoofd bereikt!

24 september 2020

Het buitenhoofd (het deel van de sluis waar de deuren en brug komen aan de kant van de Westerschelde) heeft zijn diepste punt bereikt. De bodem van dit sluishoofd ligt op -22 meter NAP. Het buitenhoofd is inmiddels een droge bouwkuip van zo’n 25 meter diep.
Diepste punt buitenhoofd

Deze mijlpaal lieten we niet zomaar voorbijgaan. Bij het uitkijkpunt waren vandaag (donderdag 24 september 2020) de stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen en de projectdirecteuren aanwezig om het diepste punt van het buitenhoofd te bekijken en te vieren. Alle aanwezigen hebben samen 25 meter afgemeten om te laten zien hoe diep de bouwput is. Eerder gaven ze het startsein aan het droneteam om mooie opnames te maken van de put.

Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen: “Het bereiken van het diepste punt van de bouw is een hoogtepunt in de bouw van de Nieuwe Sluis. Samen met aannemerscombinatie Sassevaart werken we elke dag vol enthousiasme om deze mooie mijlpalen te halen. 

 

Gerben Turkstra, projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart: “We werken met honderden medewerkers van ontwerp, realisatie en omgeving voortvarend en doordacht aan deze sluis en zijn trots dat we samen op deze mijlpaal.”

Freddy Aerts, voorzitter stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen: “Het diepste punt is bereikt; we gaan vol goede moed door naar de openstelling in 2023. Een boost voor de economische ontwikkeling in de gehele Kanaalzone.”

Theo van de Gazelle, co-voorzitter stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen: “Ik kijk uit naar de dag dat Rijkswaterstaat deze mooie Nieuwe Sluis overgedragen krijgt voor beheer en onderhoud. De Nieuwe Sluis is dan onderdeel van het toekomstbestendige, duurzame en robuuste sluizencomplex.”

Veilige en gesloten bouwkuip
Het maken van een droge bouwkuip van het buitenhoofd is dus gelukt. Dat was een hele operatie. We hebben eerst tot -11 meter NAP droog ontgraven. De kuip is vervolgens vol met water gezet om tot -22 meter NAP nat te ontgraven. Vervolgens hebben we een bodem gemaakt van onderwaterbeton. Daarna is de kuip stap voor stap droog gezet. Waarbij de wanden en de vloer goed in de gaten zijn gehouden. Onder de bodem van de bouwput halen we nu grondwater weg. Dat spuiten we in de omgeving terug. Deze retourbemaling is nodig om de druk op de bouwkuip te verlagen. Door het terug te spuiten, blijft in de omgeving het grondwater gelijk. We houden dit nauwlettend in de gaten. Nu er een veilige en gesloten bouwkuip is ontstaan, kunnen we aan de slag met de complexe betonwerken die nodig zijn voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem.

Binnenhoofd
Het binnenhoofd loopt een aantal maanden achter op het buitenhoofd. Naar verwachting hebben we begin 2021 daar ook een droge bouwkuip. Op dit moment hebben ze nat ontgraven tot -21,5 meter NAP.