Mammoetbotten gevonden bij bouw Nieuwe Sluis

24 augustus 2020

Bij het uitgraven van het buitenhoofd (het deel van de sluis waar de deuren en brug komen aan de kant van de Westerschelde) is rond -18 meter NAP een grote hoeveelheid botdelen gevonden van onder andere een wolharige mammoet, een wolharige neushoorn, een paard en een steppenwisent (bizon). Ook zijn er botten van verschillende zeezoogdieren boven de grond gekomen, waaronder van een walvis en een dolfijn.
Slagtand mammoet

De vondst bestaat onder andere uit twee mooie slagtanden, een atlas: de eerste wervel van een wervelkolom en een kies van een kleine mammoet. Daarnaast nog heel veel andere botten. De werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en een archeoloog van Erfgoed Zeeland namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben onder andere de vondsten bekeken. Een aantal geselecteerde stukken brengen we naar het Centrum voor Isotopen Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij kunnen de ouderdom van koolstofhoudend materiaal tot 50.000 jaar oud onderzoeken met behulp van Acceleration Mass Spectrometrie. De ouderdom wordt hierbij bepaald uit de relatieve concentratie van de isotoop 14C in de botten.

Verzamelen en conserveren
Na het tijdsbepalende onderzoek in Groningen willen we de mooiste vondsten selecteren en conserveren. Een deel van de botten komt vervolgens met toelichting voor een bepaalde periode naar de tentoonstelling van het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. Hier kunnen de botten dan door iedereen bekeken worden.

Uitgraven sluishoofd
De sluishoofden graven we uit tot -22 meter NAP. Tijdens het uitgraven plaatsen we de scheppen zand op een grote zeef om grote brokstukken uit het zand te filteren. Bij het buitenhoofd kwamen hierdoor in het voorjaar van 2020 deze grote hoeveelheid dierlijke botten uit de grond. Eerder onderzoek bij het project leverde veel inzicht in de geschiedenis en opbouw van het gebied. Hierbij kwamen slechts kleinere botten van vissen, vogels en een zeehond naar boven.