Betonwerk primaire waterkering

21 december 2020

In 2020 is de combiwand aan de oostkant van de Middensluis geplaatst. Begin 2021 starten we met het aanbrengen van een betonnen voorzetwand op de combiwand. Dat doen we ter hoogte van de Middensluis tussen de twee bruggen in. Wanneer de Middensluis wordt gesloopt, wordt deze wand onderdeel van de keerconstructie in de primaire waterkering.

Aanleg primaire waterkering
Aanleg primaire waterkering

De nieuw geplaatste combiwand wordt vooralsnog over een afstand van 107 meter voorzien van een betonnen voorwand en rand. Daarbij worden een kraan en betonmixers ingezet. De betonmixers plaatsen we op locatie op het bouwterrein. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden en vinden overdag plaats.

Na de sloop van de Middensluis komt er ruimte vrij om het laatste deel van de combiwand, ter plaatse van de Zuidbrug, in de bodem te heien. Dat gebeurt in een latere fase van het project.