Werk afmeerpalen Buitenhaven West

6 januari 2021

De eerste nieuwe afmeerpalen aan de Buitenhaven West zijn klaar. Daardoor kunnen we de oude afmeerpalen gaan ontmantelen. Dat doen we in januari 2021.
Oude en nieuwe afmeerpalen in Buitenhaven West

Vanaf 6 januari 2021 zijn de eerste 200 meter van de nieuwe afmeerpalen, vanaf de noordkant gezien, in gebruik genomen door de binnenvaart. De te gebruiken palen zijn gemarkeerd met verkeersborden.

 

Ontmanteling laatste oude afmeerpalen

Vervolgens starten we met het ontmantelen van de overgebleven zes oude afmeerpalen. Eerst verwijderen we vanaf een ponton onderdelen, zoals ladders en bolders van de oude afmeerpalen. Als de koppen zijn verwijderd, baggeren we de oude afmeerpalen leeg. Daarna kan een duiker afdalen in de meerpaal om deze van binnenuit af te branden. Daar is een patrouillevaartuig bij aanwezig.

 

Plaatsen noodsteiger- en wachtplaatspalen

Vanaf februari 2021 starten we met het plaatsen van tien noodsteiger-  en wachtplaatspalen in de Buitenhaven West. Deze palen zijn ook geschikt om te gebruiken door zeeschepen. Deze palen staan meer oostwaarts richting de vaargeul, verspreid over ongeveer 400 meter. Vanaf een ponton trillen we de palen met een heistelling in de bodem. Vervolgens worden de palen nageheid. Dit gebeurt buiten de vaargeul. De heiwerkzaamheden vinden overdag plaats en zijn voor het einde van de maand afgerond.

 

Afwerking

Bij hoogwater komen de onafgewerkte palen onder water te staan. Daarom voorzien we de afmeerpalen tijdelijk van een staak met een lamp en radarreflector, zodat de palen zichtbaar blijven voor scheepvaart. De afmeerpalen worden voorzien van koppen, die erop worden gelast. Daarna plaatsen we de fenders, ladders, bolders, leuningen en nautische verlichting. De afmeerpalen worden voorzien van hogere fenders vanwege het wisselende getij. Wanneer de afmeerpalen gereed zijn, brengen we bodembescherming en kathodische bescherming aan. Deze werkzaamheden zijn in de zomer klaar.