Betonmixers tijdelijk over de openbare weg

15 februari 2021

Vanwege werkzaamheden is de werkweg op het bouwterrein, ter hoogte van de westkant van de sluiskolk, vanaf 16 februari tijdelijk afgesloten. Voor een deel van het werkverkeer passen we de route op het bouwterrein aan via de oostkant van de sluiskolk. Tijdens betonstorts voor het buitenhoofd rijden de betonmixers via de openbare weg.
Beton storten in het buitenhoofd

Vanaf de betoncentrale leidt deze route vanaf het bouwterrein ter hoogte van de zuidbrug van de Westsluis (poort W04) richting de noordkant. Bij de poort aan de kant van het buitenhoofd (poort W05) rijden de betonmixers het bouwterrein weer op. Hierbij zetten we een verkeersregelaar in. Zo zorgen we voor een goede doorstroming van het verkeer op de openbare weg en op de werkweg. De verwachting is dat deze tijdelijke situatie tot eind februari 2021 duurt.