Onderdelen sluishoofden

15 april 2021

In twee droge bouwkuipen aan beide zijden van de sluis werken we in 2021 aan de complexe betonwerken. Het werk aan het buitenhoofd, het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde, loopt voor op de werkzaamheden in het binnenhoofd, het sluishoofd aan de kant van Kanaal Gent-Terneuzen. Maar welke onderdelen komen er in de sluishoofden en waar?
Luchtfoto eind maart 2021

Beide sluishoofden kennen in grote lijnen vijf onderdelen:

  1. de deurkassen (deze bergen de schuifdeuren als ze open staan en dienen als onderhoudsdok)
  2. de drempel (sluit aan op de vloer van de sluiskolk en hier ligt de railconstructie waarover de deuren rijden)
  3. de deursponning (hier valt de deur in als hij gesloten is)
  4. de inlaatconstructie (zorgt samen met een viertal schuiven voor het vasthouden of aanpassen van de waterstand in de kolk)
  5. de brugkelder (hierin zit het bewegingswerk en het contragewicht van de brug)
Onderdelen buitenhoofd
Onderdelen binnenhoofd

Meer weten over de betonwerken? Lees het in onze nieuwe flyer.