Diepste punt sluiskolk bereikt

2 augustus 2021

De graafwerkzaamheden in de sluiskolk zijn tot een einde gekomen. Het diepste punt, circa -18 meter NAP, is bereikt. Deze week beginnen we met het aanbrengen van een grindlaag op de bodem van de sluiskolk.
Sluiskolk Nieuwe Sluis Terneuzen

Ter voorbereiding op de betonvloer die we later dit jaar in de sluiskolk aanbrengen, moeten we de vloer egaliseren. Dat doen we door het aanbrengen van een grindlaag van circa 40 centimeter dik op de bodem van de sluiskolk in augustus 2021. Vanwege het grote volume voeren we het grind in etappes aan en slaan het op het bouwterrein op. Met kranen plaatsen we het grind op de bodem van de sluiskolk. Dankzij een driedimensionaal meetsysteem zorgen we ervoor dat we het grind evenredig over de bodem verdelen tot we de gewenste dikte van de grindlaag bereiken.

 

Bodemroosters

De bodemroosters die in de kolk drijven, verplaatsen we tijdens de werkzaamheden. In het najaar van 2021 zinken we de bodemroosters af naar hun definitieve plaats op de bodem van de sluiskolk.

 

24-uurswerkzaamheden

Het aanbrengen van de grindlaag gaat dag en nacht door. De achteruitrijsignalen van vrachtauto’s, die het grind van de depots op het bouwterrein naar de sluiskolk aanvoeren zijn noodzakelijk voor een veilige uitvoering van het werk. We doen ons best om achteruit rijden zoveel mogelijk te minimaliseren, maar de signalen kunnen in de nabije omgeving te horen zijn. We ronden de werkzaamheden in september af.