Werkzaamheden havenlicht Kopje van Kanada

3 september 2021

Vrijdag 3 september 2021 is het tijdelijke havenlicht ter hoogte van het Kopje van Kanada verwijderd. Het vaste havenlicht staat op zijn nieuwe plaats op het Kopje van Kanada.
Tijdelijk havenlicht
Havenlicht op Kopje van Kanada

De afgelopen periode hebben we de havenmond verbreed door een deel van het Kopje van Kanada af te graven. Dat is nodig voor de toekomstige toestroom van meer en grotere schepen. Het oorspronkelijke vaste havenlicht moesten we daardoor verplaatsen. Voor de werkzaamheden is toen een tijdelijk havenlicht in het water geplaatst.

De werkzaamheden aan het Kopje van Kanada op het water zijn zo goed als afgerond. Het vaste havenlicht staat op zijn nieuwe plaats en dus konden we het tijdelijke havenlicht verwijderen. Nadat het tijdelijke havenlicht verwijderd is, kan er ook echt gebruik gemaakt worden van de verbrede havenmond. Het vaste havenlicht gaat weer dienst doen en mede zorgen voor een veilige in- en uitvaart van de haven. Op de kade voeren we de komende periode nog werkzaamheden uit.