Veiligheidsoefening op grote hoogte én diepte

8 oktober 2021

Bij ons project staat veiligheid centraal. Samenwerking met de hulpdiensten is daarbij van groot belang. Daarom oefenen de brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) en aannemerscombinatie Sassevaart regelmatig op situaties zoals ongevallen. Donderdag 7 oktober 2021 vond een bijzondere oefening plaats op hoogte én diepte.
Brandweer op bouwterrein

De brandweer en het Rope Rescue Team – een hoogte/diepte reddingsteam – oefenden een reddingsoperatie in de bouwput van het buitenhoofd, het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde. Hierbij werkten zij samen met de bedrijfshulpverlening van Sassevaart.  Met het oefenen wordt bereikt dat de hulpverleners in staat zijn een incident bij de Nieuwe Sluis te managen en onderling te kunnen samenwerken. 

Bekneld persoon in de bouwput

Scenario oefening

Bij veiligheidsoefeningen spelen de hulpdiensten een scenario. Bij deze oefening werd een kraanmachinist onwel. Hierdoor viel zijn last uit de kraan, in de bouwput van het buitenhoofd. Hierdoor kwamen twee medewerkers beneden in de bouwput bekneld te zitten met hun benen. De leden van het Rope Rescue team hebben geoefend om de kraanmachinist (een pop) uit de kraan te evacueren. De blusploegen van de brandweer hebben geoefend op het bevrijden van de beknelde medewerkers. Ook assisteerden zij het Rope Rescue Team.