Dit was 2021

20 december 2021

En dan is het einde van het jaar 2021 alweer in zicht. Een jaar waarin de bouw van de Nieuwe Sluis weer een heel eind is opgeschoten. We blikken met trots terug op al het moois van afgelopen jaar. Hierbij een samenvatting van Nieuwe Sluis Terneuzen in 2021.
Nieuwe Sluis in 2023
Betonwerken binnenhoofd

Sluishoofden

Begin 2021 konden we ook in het binnenhoofd (het sluishoofd aan de kant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen) beginnen met de betonwerken. In de sluishoofden komen de betonnen constructies van de deurkassen, de drempel, de deursponning, de inlaatconstructie en de brugkelder. In juni 2021 hadden we alle vloeren van het binnenhoofd gestort. Inmiddels zijn alle onderdelen goed zichtbaar in het binnenhoofd. In het buitenhoofd (het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde) waren de betonwerken al even bezig. Medio dit jaar kwamen de eerste wanden boven de bouwkuip uit en eind dit jaar zijn de hoogste punten van verschillende wanden bereikt.

 

Uitgraven sluiskolk

Sluiskolk en nivelleerkanaal

In 2021 hebben we de sluiskolk helemaal uitgegraven. Na de zomer hebben we overal het diepste punt bereikt en vervolgens de bodem voorzien van een laag grind. In september plaatsten we het eerste bodemrooster op zijn definitieve plek op de bodem van de kolk. In oktober volgde het tweede rooster. Vervolgens konden we onderwaterbeton gaan storten. Inmiddels is de vloer van de sluiskolk helemaal gereed. De bodemroosters staan in verbinding met het nivelleerkanaal, ook wel omloopriool genoemd. Dit kanaal ligt aan de westkant naast de sluiskolk. Ook deze hebben we dit jaar grotendeels aangelegd.

 

In 2021 hebben we 165.000 m3 beton gestort.

In 2021 verwerkten we 20.000 ton wapeningsstaal.

Dienstenhaven

Dienstenhaven

De dienstenhaven maken we voor nautische dienstverleners. In de dienstenhaven komen loopbruggen, een loopsteiger, een dienstenbrug, dienstensteiger en een afmeersteiger. In mei 2021 heiden we ter voorbereiding meerdere palen de bodem in. In november kwam de grote dienstensteiger aan in de dienstenhaven. We hebben een betonnen rand aangebracht rond de kistdam en een keerconstructie gemaakt aan de andere kant van de dienstenhaven. In de dienstenhaven komt ook een gebouw. We hebben hiervoor de fundering aangelegd.

 

Werk Buitenhaven West en Kopje van Kanada

Buitenhaven West en Kopje van Kanada

In 2021 verwijderden we de oude palen in de Buitenhaven West. Daarna plaatsten we tien gloednieuwe noodsteiger- en wachtpalen. Deze zijn in de zomer in gebruik genomen. Begin april gingen we aan de slag met het afgraven van het Kopje van Kanada. Daarmee verbreedden we de havenmond richting het sluizencomplex in Terneuzen. Eind september was dit werk gereed, op tijd voor het stormseizoen.

 

 

In 2021 hebben we 1.700.000 m3 grond en baggerspecie ontgraven en afgevoerd. Daarvan is 150.000 m3 hergebruikt bij de bouw van de sluis.

In 2021 hebben we 680 meter kades aangelegd.

Betonwerken aan kade

Goessekade en Schependijk

Begin dit jaar hebben we de laatste afwerking gedaan van het nieuwe deel van de Goessekade en de  tien nieuwe afmeerpalen voor deze kade. Vervolgens konden we alles eind februari in gebruik nemen. Op de Schependijk stond de nieuwe loods van Rijkswaterstaat al in 2020. In 2021 is de binnenkant afgerond. Ook hebben we een nieuwe kade gemaakt aan de kant van het Zijkanaal A. Deze nieuwe kade was in de zomer gereed. En in de zomer hebben we bij de kade aan de kant van de Oostsluis kathodische bescherming aangebracht.

 

Deuren

Deuren, bruggen en bijbehorende onderdelen

In China is hard gewerkt aan de twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen voor het droogzetten van de sluisdeuren. Op andere locaties dichterbij werkten onderaannemers aan andere onderdelen, zoals de tandwielkasten, brugcilinders, boven- en onderrolwagens. middenstandsgeleiding en de aandrijving. Allemaal onderdelen die nodig zijn om de deuren en bruggen te kunnen laten bewegen.

 

Sloop bediengebouw Middensluis

Sloop Middensluis

Op 30 september 2021 ging het laatste schip door de Middensluis. Op 1 oktober 2021 begonnen we met de sloopwerkzaamheden van het zuidelijke deel van de Middensluis. En dat ging snel. De deuren, bruggen en kelders aan de zuidzijde zijn inmiddels al verdwenen. Ook het voormalig bediengebouw is inmiddels gesloopt.