Aanbrengen barriers noordkant sluizencomplex

28 februari 2022

Met de komst van de Nieuwe Sluis verandert de infrastructuur op het sluizencomplex. Momenteel loopt het wegverkeer van en naar Terneuzen nog via de noordbrug van de Middensluis. Vanwege de verouderde staat van deze brug zijn maatregelen nodig, zodat de noordbrug dienst kan blijven doen tot de nieuwe situatie gerealiseerd is.
Noordbrug Middensluis
Noordbrug Middensluis

Voorkomen van hinder

We constateren dat veel verkeer met grote snelheid de noordbrug van de Middensluis passeert. Dat brengt meer slijtage en kans op schade aan de brug met zich mee, met extra noodzakelijke reparaties aan de brug tot gevolg. Reparatiewerken aan de brug gaan gepaard met extra hinder voor het wegverkeer en dat willen we voorkomen.

locatie barriers

Barrier

Daarom brengen we op de weg langs beide zijden van de noordbrug een barrier aan. Door de barrier moet het wegverkeer de snelheid aanpassen. Niet alleen is dat veiliger voor de weggebruikers, ook voorkomen we hiermee schade aan de brug en houden we de brug langer in stand.

Op de kaart hiernaast in het rood de locatie van de barrier.

Enige hinder

De barriers brengen we aan op 2 maart 2022. Dat doen we buiten de spits, tussen 09.00 en 16.00 uur. Voor het aanbrengen van de barriers maken we gebruik van een rijdende halve wegafzetting en verkeersregelaars. Houd hierbij rekening met enige vertraging bij het passeren van het sluizencomplex.

De barrier is inmiddels geplaatst
De barrier is inmiddels geplaatst