Wat zijn haalkommen?

21 februari 2022

De eerste details van de Nieuwe Sluis zijn zichtbaar. Zo zijn in de sluishoofden de haalkommen te zien. Een haalkom is een inkassing in de kolkwand met daarin een soort bolder, ook wel haalpen genoemd. Schepen gebruiken deze haalkommen om hun schip vast te leggen tijdens het schutten.
Haalkommen in het buitenhoofd

De haalkommen zijn voornamelijk voor de binnenvaart en kleine zeegaande scheepvaart. Veruit de meeste zeeschepen komen namelijk met hun dek boven het sluisplateau uit en gebruiken daarom mede wegens de grote troskrachten de bolders die op de kade van de sluis komen.

In totaal plaatsen we in en om de Nieuwe Sluis 455 nieuwe haalkommen.

De haalkommen zijn geschikt voor troskrachten tot 35 ton, de zeevaartbolders voor troskrachten tot 200 ton.

Haalkommen tussen de sluisdeuren

Haalkommen buitenhoofd

De haalkommen op deze foto zitten in het buitenhoofd tussen de deuren. Als de buitenste sluisdeur dicht is, en de binnenste open, kan het laatste/eerste schip een lijn (tros) naar deze haalkommen aanleggen, zo kan de maximale capaciteit van de sluis worden benut. Het grootste deel van de haalkommen komt in de sluiskolk.

Haalkom

Verbeterde versie

Hoge ongeladen binnenvaart kan met het dek boven de bovenste haalkom uitkomen. Het is dan moeilijk om een tros van bovenaf om de haalpen te leggen. In de Westsluis is dit een bekend probleem. Bij de Nieuwe Sluis hebben we dit zoveel mogelijk opgelost door de bovenste haalkom een grotere afmeting te geven en de vorm van de haalpen aan te passen. De kop van de haalpen is hier een halve kegel en aan de voorzijde vlak en aan de achterzijde schuin. Hierdoor zal de tros van bovenaf wat makkelijker over de kop glijden.

Haalkommen in buitenhoofd

Meerdere haalkommen

Onder de bovenste aangepaste haalkom zijn kleinere haalkommen geplaatst met een standaard haalpen. Omdat het sluisplateau van de Nieuwe Sluis 1,5 meter hoger ligt dan dat van de Westsluis zijn er zes haalkommen boven elkaar geplaatst. Bij de Westsluis zijn dit er vier. De bovenste haalkom in de Nieuwe Sluis ligt ook 1,5 meter hoger dan in de Westsluis. Daardoor is deze ook al beter bereikbaar voor de hoge binnenvaart. Ook is de horizontale afstand tussen de haalkommen ruim twee keer kleiner dan in de Westsluis, zodat de Nieuwe Sluis ook geschikt is voor binnenvaart om vlot en veilig af te meren.