Nieuw transformatorstation Middenhavendam

22 februari 2022

Op de Middenhavendam, op het terrein van de Nautische Centrale, zijn deze week de voorbereidingen gestart voor een nieuw transformatorstation.
Nautische Centrale

Nieuwe 10 kV ring

Tussen de Westsluis, de Oostsluis en de Nautische Centrale realiseren we, later in het project, een nieuwe 10 kV ringverbinding. In voorbereiding daarop plaatsen we een nieuw transformatorstation op het terrein van de Nautische Centrale. Dit nieuwe 10 kV station vergroot het beschikbare vermogen voor de Nautische Centrale en vergroot, na realisatie van de 10 kV ringverbinding, tevens de beschikbaarheid van de energievoorziening.

 

Noodvoorziening Nautische Centrale

Voor de plaatsing en het aansluiten van het transformatorstation moet de energievoorziening tijdelijk afgesloten worden. Tijdens de werkzaamheden sluiten we daarom voor de Nautische Centrale een aparte noodgenerator aan. Zo houden we de Nautische Centrale operationeel en is er geen hinder voor de scheepvaart in de haven. Eerst brengen we de fundering aan, daarna plaatsen we het transformatorgebouw.

 

Beperkte hinder

Het geprefabriceerde gebouw van 2,6 bij 7 meter brengen we op locatie met een dieplader. Met behulp van een telekraan zetten we deze op de definitieve plaats. Er is dan korte tijd geen doorgang op de dienstweg mogelijk. Om hinder voor de gebruikers van de dienstweg zoveel mogelijk te beperken stemmen we een geschikt moment af met de Nautische Centrale.

 

Altijd stroom

Ook de Nieuwe Sluis voorzien we in een later stadium van een aparte 10 kV ring vanaf de Westsluis. Is er aan een kant van de 10 kV ring een belemmering, dan loopt er nog voeding via de andere kant van de ring. Zo blijven de sluizen in geval van een calamiteit gewoon draaien.

Het trafohuisje is inmiddels geplaatst
Het trafohuisje is inmiddels geplaatst