Resultaten monitoring vierde kwartaal 2021

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis monitoren we nauwkeurig het grondwater, vervormingen, trillingen en geluid. Hieronder de bijzonderheden van het vierde kwartaal van 2021.

Onderwaterbeton storten in sluiskolk
Onderwaterbeton storten in sluiskolk

Geluid

Met een vaste geluidsmeter op de Schependijk controleren we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. In onderstaande grafiek zijn drie lijnen te zien met geluidsmetingen overdag, in de avond en in de nacht. We werken bij voorkeur niet 's avonds en 's nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om avond- en eventueel ook nachtwerk te verrichten.

 

 

   

De afgelopen periode was dit het geval bij het aanbrengen van onderwaterbeton op de bodem van de sluiskolk. Daarbij reden ook in de nacht betonmixers af en aan om beton aan te voeren. De achteruitrijsignalen die daarbij gebruikt worden, waren mogelijk in de nacht waar te nemen. Deze signalering is vanwege de veiligheid van de medewerkers op het bouwterrein verplicht.

 

Het vierde kwartaal van 2021 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk te horen waren in de omgeving:

 • Sloop Middensluis
 • Realisatie combiwand primaire waterkering Middensluis
 • Aanbrengen onderwaterbetonvloer sluiskolk

 

Geluidsmetingen vierde kwartaal 2021
Geluidsmetingen vierde kwartaal 2021
Primaire waterkering

Trillingen

Het vierde kwartaal van 2021 hebben de volgende hei- en trilwerkzaamheden plaatsgevonden:

 • Realisatie combiwand primaire waterkering Middensluis (zie foto)

De belangrijkste heiwerkzaamheden voor het project zijn uitgevoerd. Vanwege de voortgang van de werkzaamheden zijn er momenteel nog twee trillingsmeters actief aan de Grenulaan en de Stationsweg. De afgelopen periode hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden bij deze meetpunten.

Kaart met grondwatermetingen

Grondwater en vervormingen

De grondwaterstand in de omgeving wordt gemonitord door middel van een uitgebreid netwerk van peilbuizen. Deze peilbuizen houden we door middel van een online monitoringsportaal dag en nacht in de gaten.

    

  Het vierde kwartaal van 2021 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij de grondwaterstanden een rol speelden:

  • Afzinken bodemroosters
  • Aanbrengen onderwaterbeton sluiskolk

  Eén peilbuis op bovenstaande kaart heeft de kleur paars, dat betekent boven de grenswaarde. Dit betreft een peilbuis langs de kolkwand. Daar is gestart met het ophogen van het bestaande maaiveld met zand. Om het zand te verdichten, is het zandbed ingewaterd. Hierdoor is de grondwaterstand gestegen tot boven de grenswaarde. Na constatering is gestopt met het aanvullen zodat de grondwaterstand weer kan dalen. Pas nadat de grondwaterstand het juiste niveau heeft bereikt, gaan we verder.

   

  Op de kaart hierboven staan de verschillende meetpunten van het grondwater. Hierbij de betekenis van de kleuren van de verschillende meetpunten voor grondwater:

  • Wit: Drempelwaarden instellen.
  • Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
  • Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
  • Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
  • Rood: Boven de interventiewaarde, beneden de grenswaarde. Ingrijpen en ondernomen acties terugkoppelen.
  • Paars: Boven de grenswaarde, direct bouwkuip ontruimen.
  • Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.
  • Sluiskolk

  Voor de stabiliteit van de wanden van de sluiskolk is het van belang dat de grondwaterstand buiten de sluiskolk niet hoger komt dan het waterpeil in de sluiskolk. We houden het (grond)water daarom goed in de gaten door middel van automatische sensoren. Die sensoren zijn voorzien van een alarmeringssysteem. Wanneer de door de sensoren gemeten (grond)waterstand de grenswaarde overschrijdt, ondernemen we direct actie. Ook tijdens deze werkzaamheden zijn de meetwaarden onder de grenswaarden gebleven.

  Na het aanbrengen van een grindlaag van ongeveer 1 meter dik op de bodem van de sluiskolk zijn de bodemroosters afgezonken naar hun definitieve plaats op de bodem van de sluiskolk. Vervolgens hebben we de bodem van de sluiskolk voorzien van onderwaterbeton. Ter voorbereiding op de betonwerken in de sluiskolk is eind december het waterpeil in de sluiskolk verlaagd naar NAP -5 meter. Daarvoor hebben we retourbemaling aangezet.

  • Binnen- en buitenhoofd

  Vanaf oktober 2021 is door hevige neerslag het grondwater tijdelijk gestegen. Het grondwaterpeil is onder de interventiewaarde gebleven.

  Het  opzwellen van de Boomse klei door de ontgraving van het binnen- en buitenhoofd is inmiddels geruime tijd gestabiliseerd. De betonwerken binnen de bouwkuipen zijn ver gevorderd waardoor de spanningsbemaling is gereduceerd. Door de verlaging van het waterpeil in de sluiskolk zijn ter hoogte van de sluishoofden lichte vervormingen waargenomen. Deze vervormingen zijn binnen de interventiewaarden gebleven.

  • Omgeving

  Door de voortgang van de bouwwerkzaamheden is de piek van de bemaling inmiddels voorbij. De minimale vervormingen die zijn opgetreden in het vierde kwartaal van 2021 zijn met name veroorzaakt door werkzaamheden in de sluiskolk en door de weersomstandigheden. De vervormingen zijn gestabiliseerd. De omgevingsbeïnvloeding van de bouw blijft hierdoor minimaal en ver binnen de gestelde verwachtingen.

  Betoncentrale

  Neem contact op

  Per kwartaal geven we een terugblik op de resultaten van alle metingen in de omgeving. Heeft u hierover vragen, neem gerust contact met ons op per e-mail via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of telefonisch via +31 (0)88 2461 839.