Start bediengebouw

15 maart 2022

De Nieuwe Sluis krijgt een eigen bediengebouw. Die komt op het sluisplateau aan de westkant van de sluiskolk. We zijn begonnen met de fundering van het gebouw.
Visualisatie bediengebouw Nieuwe Sluis
Visualisatie bediengebouw Nieuwe Sluis

Fundering

De voorbereidingen voor de start aan het bediengebouw zijn begonnen. We zijn bezig met het aanbrengen van de paalfundering. Dat doen we met schroefpalen die we de grond in boren. Het voordeel van deze methode ten opzichte van de meer traditionele heipalen is dat het aanbrengen van de schroefpalen in de grond weinig geluid met zich meebrengt. Het is dus nauwelijks in de omgeving te horen.

 

Ontwerp

Het ontwerp van het bediengebouw is geïnspireerd op de bestaande gebouwen op het sluizencomplex met een moderne uitstraling. Het gebouw van 13 meter breed en 62 meter lang wordt opgetrokken uit geprefabriceerd beton. Het gebouw krijgt een kabelkelder, hier komt alle technische bekabeling binnen. Boven de grond bestaat het gebouw uit twee lagen die worden ingedeeld met een bedienruimte, kantoorruimtes, een serverruimte en laag- en hoogspanningsruimtes. Naast bedienaars biedt het gebouw straks plaats aan andere maritieme dienstverlenende functies. Het dak van het bediengebouw voorzien we van zonnepanelen.

 

Bediening

We realiseren twee typen bedienplaatsen, een type voor de operators en een voor het onderhoud. Om ervoor te zorgen dat de bedienaar een goed overzicht van de enorme sluis heeft, komt er een uitgebreide camera-installatie rondom de sluiskolk. Alle installaties worden voorbereid om de Nieuwe Sluis in de toekomst ook op afstand te kunnen bedienen.