Onderzoek plof Middensluis Terneuzen in volle gang

22 april 2022

Op 23 maart 2022 is de westelijke kadewand van de Middensluis met explosieven gesloopt. De plof die hiermee gepaard ging, heeft helaas meer hinder in de omgeving veroorzaakt dan vooraf verwacht. Direct na deze plof is aannemerscombinatie Sassevaart gestart met een evaluatie naar de oorzaak. Ook is er een onafhankelijk onderzoek gestart met medewerking van externe partijen. Momenteel is nog onvoldoende informatie beschikbaar om conclusies en aanbevelingen voor een volgende plof te kunnen formuleren. Dat maakt dat de tweede geplande plof is uitgesteld. Intussen worden de brokstukken van de westelijke kadewand geruimd.
Opruimen resten westelijke kolkwand

Schade

De trillingen van de plof zijn voelbaar geweest in de omgeving.  Het schadebedrijf van project Nieuwe Sluis Terneuzen heeft inmiddels voor het grootste deel van de ruim 190 gemelde schades inspectiebezoeken uitgevoerd. Het gaat met name om scheuren in muren en stucwerk en gebroken glas. Melders krijgen na afronding van alle inspectiebezoeken bericht van de onafhankelijke schade-expert over het vervolgproces.