Aankomst transport deuren en bruggen in Zeeland

24 mei 2022

Medio maart 2022 vertrok het transportschip Zhen Hua 34 uit Penglai in China naar de haven van Vlissingen. Op dit schip liggen de twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen van de sluisdeuren voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Na een reis van ruim twee maanden verwachten we het transport op zondag 29 mei te kunnen verwelkomen in de Scaldiahaven van Vlissingen-Oost.
Zhen Hua 34 aan kade in China

Let op! Alle data in dit bericht zijn onder voorbehoud. We passen de data en tijdstippen aan zodra meer bekend is.

Aankomst in Vlissingen

zondag 29 mei 2022

rond 15.30 uur

Kaart

Bekijken aankomst in Vlissingen

Op zondag 29 mei 2022 komt het transportschip via de Westerschelde aan bij de haven van Vlissingen-Oost. De aankomst is onder andere te bekijken vanaf twee openbaar toegankelijke locaties in Vlissingen-Oost. Zie de blauwe pointers op de kaart.

1.      Europaweg Zuid – Vlissingen-Oost/Ritthem

2.      Havendam bij Fort Rammekens

 

Naar Scaldiahaven

Het schip wordt gelost in de Scaldiahaven. Hiervoor moet het schip draaien en achterstevoren de haven in om aan de kade te kunnen aanmeren. Dit is nodig, omdat de lading over de rand van het schip hangt. De deuren steken namelijk zo’n 8 meter in de breedte uit. Aan de afmeerkade ligt tussen wal en schip een 10 meter breed afstandsponton om ervoor te zorgen dat de lading van het schip gelost kan worden. De lading is namelijk breder dan de kade groot is. Na het losmaken van de onderdelen worden de deuren en bruggen met de roll-on en roll-off-methode van boord gehaald.

Kaart van Vlissingen naar Westdorpe

Naar Westdorpe

We hebben de deuren en bruggen nog niet nodig bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Ze gaan daarom eerst in opslag in de Autrichehaven in Westdorpe. In Vlissingen laden we daarom de onderdelen afzonderlijk op een ponton en vervoeren we ze met duw- en sleepboten naar Westdorpe. Voor het lossen van de deuren en de bruggen worden twee verschillende pontons gebruikt. Voor het lossen van de bruggen ligt het ponton langszij in de lengterichting van het schip. Voor het lossen van de deuren ligt een ponton haaks ten opzichte van het schip. Dat heeft te maken met de positie van de onderdelen op het schip. Er zijn zes afzonderlijke transporten nodig om alles te vervoeren. De transporten vertrekken waarschijnlijk voornamelijk ’s avonds vanuit Vlissingen en komen 's nachts in Westdorpe aan. Daarbij passeren ze de Westsluis van het sluizencomplex in Terneuzen. Het afladen van dit immense transport na aankomst in Vlissingen tot opslag in Westdorpe neemt in totaal zo’n tien dagen in beslag.

Eerste brug door Westsluis in Terneuzen

dinsdagavond 31 mei 2022

om 21.30 uur

Brug en deur op pontons met sleepboten
Brug en deur op pontons met sleepboten
Zhen Hua - passeren sluizencomplex

Bekijken transport door Westsluis

Op dinsdagavond 31 mei 2022 staat het eerste transport van een van de bruggen naar de opslaglocatie op de planning. Het hele transport is van dichtbij te volgen bij het sluizencomplex in Terneuzen vanaf openbaar terrein. Omwille van de veiligheid verzoeken we iedereen op officiële parkeerplaatsen (voormalige parking bij gebouw Koninklijke Marechaussee en bij busstation) te parkeren en zoveel mogelijk te voet of per fiets het sluizencomplex te bezoeken. De aankomst bekijken kan onder andere vanaf onderstaande locaties. Zie ook de blauwe pointers op de kaart.

1.      Uitkijktoren Nieuwe Sluis Terneuzen

2.      Kopje van Kanada (Let op! Alleen te voet of met de fiets bereikbaar)

3.      Noordbrug Westsluis

 

Invaren in Nieuwe Sluis

Voorlopig blijven de deuren en bruggen nog in Westdorpe. Hier houden we inspecties, voeren we nog conserveringen uit en monteren we onder andere de leuningen. In een latere fase varen we de vier sluisdeuren de deurkassen van de Nieuwe Sluis in. De plaatsing van de bruggen volgt daarna.