Verwijderen combiwand buitenhoofd

27 juni 2022

Nu het buitenhoofd onder water staat, verwijderen we de combiwand tussen het buitenhoofd en de sluiskolk. We beginnen met het weghalen van de schoorstempels (de schuine steunpilaren). Daarna kunnen we de combiwand bestaande uit buispalen en damwandplanken weghalen.
Buitenhoofd

Waterdruk

Eerst verwijderen we de schuine schoren, oftewel de schoorstempels, die de combiwand in het buitenhoofd ondersteunen. Daarvoor hebben we het waterniveau in het sluishoofd verhoogd. Doordat het water in het buitenhoofd hoger ligt dan in de kolk nemen we de druk op de schoren weg. Vervolgens verwijderen we de betonnen klossen tussen de voetplaat van de schoorstempel en de betonnen vloer en daarna de vooraf aangebrachte vijzels op de bodem van het sluishoofd waardoor de schoren los komen te liggen. De schoren kunnen dan met een hijskraan uit het sluishoofd getild worden.

Tussenwand
De wand tussen het buitenhoofd en de sluiskolk die we gaan verwijderen

Diamantzaag

Daarna verwijderen we de combiwand zelf. We beginnen met het verwijderen van de gording (ligger) die bevestigd is aan de combiwand. Die ligger zorgde ervoor dat de schoren op hun plek bleven. Om daarbij te kunnen, verlagen we het waterpeil naar -7,2 meter NAP. Vanaf een ponton in het buitenhoofd branden we de gording van de combiwand af. Vervolgens verhogen we het waterpeil weer naar -5 meter NAP. Omdat het waterniveau in de kolk gelijk is, zorgt dit voor gelijke druk aan weerszijden van de combiwand. Met duikers branden we de damplanken op de bodem van de kolk af. Met een trilblok trillen we de planken los van de buispalen, zodat we ze gemakkelijk vanaf een ponton met een kraan eruit kunnen hijsen. Als de damplanken verwijderd zijn, kunnen we ook de buispalen verwijderen. Dat doen we niet met duikers, maar met een machinale diamantzaag. De speciale zaag hangt in een frame die wordt bevestigd aan een van de buispalen. De zaag reikt dan onder water om de naastgelegen buispaal onder water langs de bodem door te zagen. Wanneer de buispaal loskomt, hijsen we deze eruit vanaf een ponton. Als alle planken en palen verwijderd zijn, is de sluiskolk door water met het buitenhoofd verbonden. In totaal duurt het weghalen van de combiwand ongeveer zes weken.