Buitenhoofd onder water

18 juni 2022

De betonwerken in de sluishoofden zijn voor een groot deel gereed. Het buitenhoofd kunnen we daardoor gaan vullen met water. En dat startmoment was vandaag tijdens de open dag. Het vullen met water is nodig om op termijn de tijdelijke wanden tussen de sluiskolk en de sluishoofden te verwijderen.
Buitenhoofd
Buitenhoofd vol water

Tot 5 meter onder NAP

Het volzetten van het buitenhoofd gebeurt met een hevelinstallatie. Die pompt daarbij water vanuit het kanaal het buitenhoofd in. Dat doen we ter hoogte van het tijdelijke doorvaartkanaal. We vullen het buitenhoofd met ongeveer 110.000 kuub water tot aan het huidige niveau van het water in de sluiskolk. Dat is 5 meter onder NAP. Het duurt ongeveer vier dagen tot dit niveau bereikt is.

 

Waterkolommen

Ter voorbereiding op het onder water zetten, hebben we de holle betonnen ruimtes tussen de deurkassen al gevuld met water. De waterkolommen die daardoor ontstaan zorgen voor voldoende tegendruk van deze betonconstructies tijdens het onder water zetten van het buitenhoofd.

 

Betonwerken gaan door

Boven het waterpeil werken we nog even door aan een aantal onderdelen in het buitenhoofd. De technische ruimtes en de laatste betonwerken van de brugkelder, het schuivenhuis en de inlaatmond.

 

Binnenhoofd

De uitvoering van de werkzaamheden in het binnenhoofd lopen iets achter die van het buitenhoofd aan. Het binnenhoofd zetten we later deze zomer onder water.

Buitenhoofd vol water
Op dinsdag 21 juni 2022 was het water in het buitenhoofd op dezelfde hoogte als het water in de sluiskolk