Weghalen deel landtong Zuid

11 oktober 2022

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het invaren van de deuren en bruggen in de Nieuwe Sluis. De deuren en bruggen komen vanaf Westdorpe via het Kanaal van Gent naar Terneuzen en varen we in aan de kant van het binnenhoofd. Daarvoor moeten we een deel weghalen van het bouwterrein Zeevaartweg / landtong Zuid om ruimte te maken voor de invaart. We beginnen met het verwijderen van een aantal tijdelijke constructies.
Binnenhoofd
Verwijderen legankers landtong zuid

Verwijderen legankers en waterscherm

Bij de landtong Zuid en het binnenhoofd hebben we eerder tijdelijke constructies aangebracht om het binnenhoofd aan te kunnen leggen. Nu het binnenhoofd onder water staat, kunnen we die weer verwijderen. We beginnen met de legankers en de waterkerende damwand, ook wel waterscherm genoemd. Deze damwand houdt het water tegen voor de combiwand en de legankers van het binnenhoofd. Het waterniveau in het binnenhoofd verhogen we tot aan het kanaalpeil (circa 2 meter boven NAP). De tegendruk van het water zorgt voor voldoende stabiliteit van de combiwand, zodat we de grond kunnen ontgraven tot aan de legankers en deze kunnen verwijderen. We ontkoppelen de legankers van de combiwand van het binnenhoofd en van het waterscherm. De legankers gebruiken we opnieuw bij de primaire waterkering, waar we momenteel aan werken bij het tijdelijke doorvaartkanaal bij de Middensluis.

Legankers binnenhoofd

Dag en nacht werken

De waterkerende damwand verwijderen we vanaf woensdag 19 oktober 2022 met een funderingskraan die we voorzien van een trilblok. Met het trilblok trillen we de damplanken per stuk los en trekken ze uit de grond. Tijdens het trekken van de waterkerende wand kan het kanaalwater verder doordringen in de landtong. De stabiliteit van de landtong en daarmee ook de ondergrond van de funderingskraan neemt daarbij geleidelijk af. Daarom willen we het werk snel afronden en werken we vanaf donderdag 20 oktober 2022 dag en nacht door aan het verwijderen van deze wand. In totaal duurt het werk ongeveer drie dagen. Het trillen van de damplanken kan, met name in de stilte van de nacht, in de nabije omgeving te horen zijn. Als de damwand verwijderd is, graven we de buitendijkse grond verder af en is de landtong klaar om verder uit te baggeren voor de komst van de deuren en bruggen.