Op diepte brengen invaarkanaal voor deuren en bruggen

9 december 2022

Begin 2023 gaan we de deuren en bruggen in de Nieuwe Sluis invaren. Om dit mogelijk te maken werken we aan een invaarkanaal naar de sluis, aan de kant van het Kanaal Gent-Terneuzen. Daarvoor graven we alvast een deel van landtong zuid met een backhoe dredger af.
Backhoe dredger Samson (hier bij het Kopje van Kanada) baggert het invaarkanaal op diepte
Backhoe dredger Samson (hier te zien bij het Kopje van Kanada) baggert straks het invaarkanaal op diepte

Binnenhoofd

De deuren en bruggen liggen momenteel opgeslagen in Westdorpe en worden over het Kanaal Gent-Terneuzen naar de Nieuwe Sluis gevaren. De onderdelen zullen via het binnenhoofd de sluis ingevaren worden. Daarom graven we vanaf het noordelijke deel van landtong zuid, het deel tegen het binnenhoofd aan, een invaarkanaal. De afgelopen periode hebben we hier al objecten uit de grond van de landtong verwijderd en verontreinigde grond ontgraven. De volgende fase is het op diepte brengen van het invaarkanaal om straks de deuren en bruggen in te kunnen varen.

Backhoe dredger

Dat ontgraven doen we met een 'backhoe dredger'. Een backhoe dredger bestaat uit een hydraulische graafmachine gemonteerd op een varend ponton. Binnen enkele dagen komt de backhoe dredger Samson naar Terneuzen. Deze backhoe dredger ontgraaft het invaarkanaal tot circa 15 m waterdiepte en zal de komende weken, tot eind dit jaar, aan het invaarkanaal graven. De ontgraven grond wordt in splijtschepen en splijtbakken afgevoerd naar de Westerschelde. Er is de komende periode dus heel wat materieel ten zuiden van de Westsluis waar te nemen. Het werk kan buiten de vaargeul uitgevoerd worden, de scheepvaart ondervindt hier dus geen hinder van.